Citatul zilei

SCÂNDURA

Nu știm ce înseamnă în sine materia. Aparent așa, în forma pe care o vedem ai zice că-i lemn, carton, dar nu în sine. în sine nu a ajuns să cunoască nici știința cea mai avansată ce e materia. și asta e clar și trebuie reținut acest lucru: în sine noi nu știm ce înseamnă materia. Noi vedem aparențele numai, modul de a fi, în exterior. în epoca nucleară știm precis că această masă care ni se pare compactă, este așa în realitate? Când ea e compusă din atomi, din protoni, din neutroni, din fotoni, acestea sunt elementele din care-i compusă materia. Este sau nu? Păi atunci? Noi vedem aici scândura aceasta. știința a început să cunoască materia. La început numai de atomi se vorbea, în antichitate. Pe urmă s-a constatat că nici atomul nu-i atom. S-a constatat că în fiecare există protoni și neutroni.

Sursa: 

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Convorbiri în amurg, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2006, p. 159.

ATENȚIE LA CAP!

Sfantul Teofan Zavoratul

Dintre toate mădularele trupului tău, cel mai de seamă este capul, și dacă dă cineva în tine cu piatra, sau cu toiagul, sau cu sabia, jertfești, ca să abați lovitura de la cap, alt mădular al trupului, știind că fără cap nu poți trăi în această viață: și pentru tine lucrul cel mai de seamă să fie credința în Preasfânta Treime, Cea de o ființă, căci fără această credință nimeni nu poate să viețuiască viață adevărată.

Sursa: 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Psaltire sau cugetări evlavioase și rugăciuni, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia

ARBORELE FIRAV

Sfantul Teofan Zavoratul

Mândria se aseamănă unui arbore foarte înalt și încovoiat, toate ramurile căruia sunt firave, și pe care, dacă se cațără cineva, îndată se va prăbuși de la înălțime.

Sursa: 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Psaltire sau cugetări evlavioase și rugăciuni, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia

SPICELE DE GRÂU

Sfantul Efrem Sirul

Chiar și acum pe acest pământ plin de spini putem vedea pe câmpuri spicele de grâu pe care Dumnezeu ni le-a dat în ciuda blestemului; mulțumită vântului grânele iau naștere în sânul lor; prin voia atoatefăcătoare a Celui Preaînalt adierea le alăptează ca sânul unei mame, închipuind astfel felul în care se hrănesc cei duhovnicești. Binecuvântat Cel care în Raiul Său va da bucurie întristării noastre!

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul, Imnele Raiului, traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2010, p. 83.

ȘTIINȚA ȘTIINȚELOR ȘI ARTA ARTELOR

Sfantul Ioan din Kronstadt

Împătimirea sufletului de cele pământești și trupești până la uitarea de Dumnezeu vine de la diavolul, care face ca, atunci când ni se leagă inima de cele pământești și trupești, ea să devină vasul spurcat al patimilor, în loc să privească cu chibzuință spre cele de Sus și să fie vas duhovnicesc și templu al Duhului Sfânt. "Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona" (Matei 6, 24), lui Dumnezeu și averilor lumești, lui Dumnezeu și trupului, lui Dumnezeu și lumii, lui Dumnezeu și desfătărilor; de aceea, a ști să-ți conduci trupul și inima este știința științelor și arta artelor. Sunt când trup, când suflet. Ce nestatornicie! Câtă nerecunoștință! Ce lene! și câtă îndelungă-răbdare de la Dumnezeu! Dar oare cât timp voi fi schimbător ca luna sau ca un caleidoscop? ântărește-mă, Doamne, fă-mă să stau pe piatra poruncilor Tale!

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 239.

ÎNDELETNICIRILE OMENEȘTI

La Muntele Athos, când eram încă începător, un monah bătrîn mi-a spus într-o zi ceva minunat în legătură cu treburile cele mai smerite: "Nici o muncă nu înjosește valoarea omului, singur păcatul năruie viața dumnezeiască în noi". Treburile ce nu pot deveni patimă sânt cele mai potrivite vieții duhovnicești. Dacă sunt bucătar, pregătesc hrana rugându-mă pentru cei pe care Domnul îi iubește. Nu are loc patima. Totodată o astfel de muncă este de mare preț, căci îmi îngăduie să slujesc celor pe care Hristos îi iubește. Putem trăi foarte bine cu o astfel de atitudine.

Sursa: 

Arhimandritul Sofronie Saharov, Din viață și din duh, traducere de Părintele Rafail Noica, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2

CÂT DE NEASTÂMPĂRAT EȘTI

Sfantul Efrem Sirul

Cât de neastâmpărat ești, Pruncule, Care Te reverși tuturor. Oricui Te întâlnește îi surâzi, oricui Te vede îi zorești în întâmpinarea cu bucurie. în iubirea Ta Te asemeni unuia care flămânzește după oameni.

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306 - 373

PAPUCII STRMȚI

Sfantul Simeon din Dajbabe

Pantofii strâmți la drum provoacă răni, iar gândurile necurate în mintea omului duc la păcat.

Sursa: 

Sfântul Simeon din Dajbabe, The Orthodox Word, nr. 271-72, traducere de Laura Mărcean, Ed. St. Herman, Platina, SUA, 2010, ca

MARTURISIREA

Pe cel ce Mă va mărturisi pe Mine în fața oamenilor, îl voi mărturisi și Eu în fața Tatălui Meu Care este în ceruri; dar de cel ce se va lepăda de Mine în fața oamenilor, de acela Mă voi lepăda și Eu în fața Tatălui Meu Care este în ceruri.

Sursa: 

Domnul nostru Iisus Hristos

SA FIM ASCULTATORI

Sfantul Ignatie Briancianinov

Fratilor, sa fim ascultatori, evlaviosi si lucratori ai Cuvantului lui Dumnezeu! Sa aratam supunere Tatalui Ceresc, Care din Sfanta Evanghelie a glasuit catre noi despre iubitul Sau Cuvant: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, intru Carele am binevoit, pe Acesta sa-L ascultati. Pe Acesta sa-L ascultam! Pe Acesta sa-L ascultam si bunavoirea Tatalui Ceresc va odihn asupra noastra in vecii vecilor.

Sursa: 

Sfântul Ignatie Briancianinov 1807 - 1867

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente