Citatul zilei

DIMINEAȚA CEA MARE

Sfantul Teofan Zavoratul

Harul Tău, Doamne, să ne însoțească și să ne călăuzească la dimineața cea mare. Dreapta îndurărilor Tale să ne miluiască pe noi cu blagoslovenii, și să trecem cu ea marea cea de foc. Cerul și pământul și toate ce sunt într-însele să Te preaslăvească împreună cu noi pentru întoarcerea noastră. Slavă Ție, Părintelui Închinat, și Unuia-Născut Fiului Tău, și Duhului Celui Sfânt!  

Sursa: 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Psaltire sau cugetări evlavioase și rugăciuni, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia

NISIPUL AURIFER

Sfantul Ioan din Kronstadt

Când fratele tău va greși în vreun fel față de tine, de pildă te va vorbi de rău, te va bârfi față de cineva, relatându-i aceluia spusele tale într-o formă denaturată, nu te supăra pe el, nu-l urî. Caută să vezi în el părțile bune, atâtea câte vor fi existând. Ca în fiecare om, ține seama de ele cu dragoste, neluând în seamă răul ce ți l-a făcut bârfindu-te, ca pe o murdărie care nu merită atenție, ca orice plăsmuire diavolească. Așa cum căutătorii de aur nu iau în seamă mulțimea nisipului și a impurităților în nisipul aurifer, oprindu-se numai asupra firișoarelor de aur, deși acestea sunt foarte puține, le păzesc cu grijă, le spală, extrăgându-le din masa nisipului netrebnic, întocmai face și Domnul cu noi, culegându-ne și curățându-ne cu îndelungă răbdare.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 467.

LUCRURI SPARTE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Cel care se obișnuiește să se întărâte și să se mânie pentru felurite lucruri care nu-l mulțumesc (cad, se sparg), care nu se potrivesc și așa mai departe, acela se obișnuiește să se mânie și pe oamenii care din oarecare pricină nu îi fac pe plac, care i se împotrivesc cu voie sau fără voie. Trebuie să răbdăm toate cu seninătate, iar la cel mai mic început de mâniere să ne pocăim înaintea lui Dumnezeu și să cerem ajutorul Lui pentru noi, cei neputincioși.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Spicul viu – gânduri despre calea mântuitoare, traducere de Adrian și Xenia Tănăsescu-Vlas,

ADĂPOSTUL

Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi un om pribeag care, neavând casa lui, s-a adăpostit pentru o vreme într-o casă străină. Să-ți amintească întâmplarea aceasta că noi suntem călători și venetici în lume: "căci nu avem aici cetate stătătoare, ci o căutăm pe aceea ce va să fie", după cum grăiește Apostolul (Evrei 13, 14). De aici vedem că mai devreme sau mai târziu va trebui să punem capăt pribegiei și să ne întoarcem în Patria noastră. Iată de ce ni se cuvine să ne aflăm în această lume asemeni unor călători și pribegi și să ținem minte cuvântul Apostolului: "Noi n-am adus nimic în lume, după cum e vădit că nici nu putem să ducem ceva; dar dacă avem hrană și îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulați" (1 Timotei 6, 7-8).

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

EU SUNT ÎNVIEREA ȘI VIAȚA

Eu sunt învierea și viața; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi. și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri în veac. Crezi tu aceasta?

Sursa: 

Domnul nostru Iisus Hristos

NU TOT CE SE FACE ÂN ARTĂ ESTE NECESAR

Bjork: âmi place foarte mult muzica dumneavoastră pentru că îi lăsați spațiu ascultătorului. Poate să intre înlăuntrul ei și să trăiască acolo. Pe când o mare parte a muzicii din ultimele secole îți cere doar să stai și să asculți. Arvo Pärt: Poate e pentru că am nevoie de spațiu pentru mine însumi. Chiar dacă sunt în plin lucru. Cred că sunetul este un fenomen foarte interesant. De ce oamenilor le place și sunt atât de influențați de muzică? Oamenii nu știu cât de puternic ne influențează muzica, bună sau rea. Dacă e... poți să ucizi oameni cu sunetul. și dacă poți să omori, atunci poate există și sunetul care e opus uciderii. și distanța dintre aceste două puncte e foarte mare. și ești liber, poți să alegi. în artă totul e cu putință, dar nu tot ce se face este necesar. B: Sunt întrebarea și răspunsul vocile diferite dinlăuntrul muzicii dumneavoastră? Cam ca Pinocchio și greierașul, unul e uman și mereu greșește, provoacă durere semenului, iar greierașul îl mângâie sau îl mustră. Simțiți aceasta, este aceasta în muzica dumneavoastră sau îmi imaginez doar? AP: âmi pare foarte bine că ați vorbit despre asta. Chiar așa este. Iar acest stil nou (al meu) constă în două căi, două dimensiuni: una, păcatele mele, cealaltă, iertarea acestor păcate. De obicei, muzica are două voci: una e mai complicată și subiectivă, dar cealaltă este foarte simplă, clară și obiectivă. Vezi interviul integral aici: http://youtu.be/2pDjT1UNT3s

Sursa: 

Compozitorul Arvo Pärt, Cântul inimii – puterea cuvântului și a muzicii (AP), traducere de Laura Mărcean & Olga Bers

CASA DE VACANȚĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

Doamne, fac mărturie înaintea Ta că energia și sănătatea, vigoarea fizică și spirituală nu pot fi obținute trăind tot timpul într-o casă de vacanță sau în pădure, ci la Tine, în biserică și mai cu seamă în timpul Liturghiei și prin Dătătoarele-de-viață Tale Taine! O, suprema fericire a Sfintelor Taine! O, viață izvorâtă din Sfintele Taine! O, negrăita dragoste a dumnezeieștilor Taine! O, minunată și veșnică pronie dumnezeiască, cea care dai mântuire și îndumnezeire prin Sfintele Taine! O, preînchipuire a vieții veșnice prin Sfintele Taine!

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 260.

INIMA OMENEASCĂ

Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi că un vas răspândește acel miros care s-a îmbibat în el. Așa este și inima omului. Dacă are în sine iubirea de Dumnezeu și de aproapele, atunci ea arată semnele acesteia, căci asemenea sunt și năzuințele, pornirile, cuvintele, faptele și gândurile ei. Așa precum un măr se arată a fi bun prin gustul său, la fel și inima omului se face cunoscută prin faptele, cuvintele și purtarea ei. și precum un cuptor încins de flăcări răspândește căldură și dintru aceasta se cunoaște, asemenea și inima, fiind înfierbântată de focul dragostei lui Dumnezeu și a aproapelui, răspândește căldura milei, a îndurării, a răbdării, a blândeții, vădindu-se prin acestea. Ori, dimpotrivă, cel ce își are inima îmbătată de iubirea lumii, se arată prin semnele cele deopotrivă cu aceasta, întrucât la ea cugetă și din aceasta se învață, despre ea vorbește și pe aceasta o săvârșește. Cel ce iubește bogăția, cinstea, slava, plăcerea și răsfățul, la acestea se gândește și pe ele le caută. Așa grăiește Dumnezeu: "Unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta" (Matei 6, 21). și cu toate că mulți se străduiesc să acopere pornirile și faptele lor, cele ce se ascund înlăuntru nu pot fi tăinuite, ci se ivesc și sunt scoase afară aidoma unor bulbuci ce ies din apă, descoperind aerul care se ascundea în adâncime, sau asemenea chiorăitului mațelor. "Nu poate pomul bun să facă roade rele, nici pomul rău să facă roade bune", grăiește Domnul (Matei 7, 18).

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

INSUȘIRI DE CĂPETENIE ALE IUBIRII

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare

Sunt două însușiri de căpetenie ale iubirii: mâhnirea și teama pentru cele care-l pot vătăma pe cel iubit, și bucuria și râvna pentru folosul lui.

Sursa: 

Sfântul Vasile cel Mare 330 - 379

STRESSUL

Stressul se creează din grija exagerată. Din grijă și iar din grijă. Toate relele vin din această exagerată grijă... La eforturile celui ce conduce, la eforturile tatălui, copii n-au dreptul să fie nepăsători. Când tata se luptă, de dă de ceasul morții pentru traiul lor, ei n-au dreptul să fie nepăsători. și ei trebuie să contribuie, dar nu în mod exagerat, adică să-i spună tatălui: "Dă-te deoparte și lasă-mă pe mine". Așa facem noi, copiii, âl înlăturăm, âl dăm deoparte pe Dumnezeu și spunem: "Lasă că rezolvăm noi problemele".

Sursa: 

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Convorbiri în amurg, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2006, p. 157.

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente