Citatul zilei

AVEREA STRĂINĂ

Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi că un om ce are o avere străină, pe care-o ține la el, nu se mândrește cu aceasta, nu se numește bogat pe sine și nu se laudă cu ea. Asemenea se cuvine să facem și noi cu darurile Domnului pe care le avem: să nu le socotim ca fiind ale noastre, ci ca și cum ar fi străine; să nu ne preamărim prin ele, ci să ne slujim de ele spre slava lui Dumnezeu și spre folosul nostru și al aproapelui, căci toate de la El ne vin și tocmai pentru aceasta ne sunt încredințate. Să ne fie bogăția, mintea, înțelepciunea și toate celelalte daruri spre ajutorare nouă și aproapelui și nu spre măgulirea noastră, ci spre slava și lauda Unuia Aceluia de la Care purced acestea, căci așa cum El din mila Sa ni le-a dat nouă, asemenea poate și să le ia de la noi, de vreme ce sunt ale Lui. Abia atunci vom cunoaște cu adevărat cât suntem de săraci, milogi, schilozi, goi și neavând nimic al nostru, afară numai de păcat.

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

LIBERA VOIE A OMULUI

Sfantul Efrem Sirul

Nu locul îl mântuiește pe om, ci libera lui voie. Adam, strămoșul nostru, a căzut chiar în rai, iar dreptul Lot s-a păzit chiar în Sodoma.

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306 - 373

NIMIC NU-I PLACE

Sfantul Luca al Crimeei

Nimic nu-i place atât de mult lui Dumnezeu', spune Sfântul Ioan Gură de Aur, 'ca o viață care aduce folos tuturor'. Tocmai de aceea ne-a dat și darul cuvântului, și mâini, și tărie trupească, și minte, și pricepere: ca să întrebuințăm toate acestea spre mântuirea noastră și folosul aproapelui.

Sursa: 

Sfântul Ierarh Luca al Crimeei 1877 - 1961

PETE PE O HAINĂ ALBĂ

Sfantul Teofan Zavoratul

Vedeți pete pe o haină albă și simțiți cât este de neplăcut și de trist să întâlnești așa ceva. Retălmăciți astfel: cât de neplăcut și de trist le este Domnului, ângerilor și Sfinților să vadă petele păcatelor pe sufletele noastre, albite prin crearea după chipul lui Dumnezeu, prin renașterea în baia Botezului și prin spălarea în lacrimile pocăinței.

Sursa: 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Ce este viața duhovnicească și cum să te apropii de ea?, traducere de Elena Dulgheru, Ed. Anas

SI TU POTI FI PROOROC

Sfantul Nicolae Velimirovici

Oricine poate fi prooroc. Spune-i celui ce lucrează răul că rău va petrece, iar celui ce lucrează binele că va fi răsplătit.

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici 1881 - 1956

PĂSĂRILE AGERE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Păsările care trăiesc sub cerul liber sunt istețe și prevăzătoare și nu se dau prinse. Când unele ca acestea văd pe careva apropiindu-se de ele cu gândul de a le înhăța, țâșnesc îndată în sus, dacă se află pe pământ, și în felul acesta scapă. și creștinul trebuie să fie ager și prevăzător să nu-și lase prins sufletul de vânătorul cel nevăzut. Sufletul este ca și pasărea cerului; diavolul este vânătorul cel rău, care caută să prindă suflete. Așa cum pasărea cerului, avântându-se în zbor spre cele înalte, scapă de vânător, și noi, când ne vedem dușmanul - pe diavolul care ne vrea sufletul luat în captivitate, prin fel de fel de momeli pământești -, trebuie să ne desprindem îndată de acestea, să nu ne lăsăm prinși de ele nici o clipă, să zburăm cu gândul către cele înalte, la Iisus Hristos Domnul și Mântuitorul nostru, pentru ca în acest chip să scăpăm mai lesne de cursele vânătorului.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 96.

DOUĂ FELURI DE SEMINȚE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Viața ta sufletească se împarte în mod distinct în două stări, între care există o profundă deosebire. O stare este aceea care înseamnă pace, bucurie, inimă largă și deschisă; o alta e cea în care domină suferința, spaima, iar sufletul se simte în strâmtorare. Cea dintâi stare este rezultatul acordului desăvârșit dintre suflet și legile Creatorului. La originea celei de a doua stări stă încălcarea sfintelor sale porunci. Pot observa și observ realmente cum începe o stare sau alta. Presimt și pe una, și pe cealaltă. știu ce se întâmplă întotdeauna: dacă stârpești de la început sămânța născătoare de suferință și strâmtorare, stârpești și roadele ei, adică suferința și strâmtorarea sufletului.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea întru Hristos, traducere de diac. Dumitru Dura, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, p. 3

VALEA ȘI VLCEAUA

Sfantul Ioan din Kronstadt

"Orice vale și orice vâlcea se va umple și orice munte și deal se va micșora; căile cele strâmbe se vor face drepte... și toată făptura va vedea mântuirea lui Dumnezeu" (Luca 3, 5-6). Valea și vâlceaua sunt inimile smerite; muntele și dealul se vor micșora, adică cei mândri, care au o părere înaltă despre ei înșiși și disprețuiesc pe cei mici și umili. Așa se întâmplă: Duhul de dreptate și de milă al Domnului nu va înceta să lucreze în inimi, smerindu-i pe cei mândri în diferite feluri, prin boală, ruină, umiliri, și înălțându-i pe cei smeriți.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea întru Hristos, traducere de diac. Dumitru Dura, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, p. 9

PORUMBELUL

Sfantul Nicolae Velimirovici

Porumbelul este simbol al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt S-a arătat în chip de porumbel. Astfel când Domnul S-a botezat la Iordan, Ioan a "văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se ca un porumbel și venind peste El" (Matei 3, 16). Porumbelul, pasăre blândă, fără nici un fel de răutate, simbolizează Duhul Sfânt, căci porumbelul este una dintre rarele păsări iubitoare de pace. și, mulțumită acestor calități ale sale, el simbolizează pe Dumnezeu-Duhul, în care nu aflăm nici o răutate.

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici, Simboluri și semne, traducere de Gheorghiță Ciocioi, Ed. Sophia, București, 2009, p. 45.

RESPIRAȚIA SUFLETULUI

Sfantul Ioan din Kronstadt

Rugăciunea este materia pe care o respiră sufletul, precum văzduhul este materia cea firească pe care o respiră trupul. Noi respirăm prin Duhul Sfânt. Fără Duhul Sfânt nu poți spune din toată inima nici măcar un cuvânt al rugăciunii. Rugându-te stai de vorbă cu Domnul față către față, și dacă ai gura inimii deschisă prin credință și prin dragoste e ca și cum ai trage atunci din El bunătățile duhovnicești ale Duhului Sfânt pe care le-ai cerut.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, în lumea rugăciunii, traducere de Adrian și Xenia Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, București, 200

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Continut recent

Comentarii recente