Citatul zilei

CULORILE CURCUBEULUI

Lumina albă conține toate culorile. Noi nu le observăm. Numai prisma poate să le descompună și să le facă să apară. Prisma aceasta ar putea fi sufletul ascultătorului.

Sursa: 

Compozitorul Arvo Pärt, Cântul inimii – puterea cuvântului și a muzicii (AP), traducere de Laura Mărcean & Olga Bers

MINCIUNĂ ȘI ADEVĂR

Cu toate că orice mincinos dorește să ascundă adevărul, nu oricine dorește să ascundă adevărul e mincinos. Adeseori adevărul este ascuns nu prin amăgire, ci doar prin tăcere. Așa a făcut și Domnul când a zis: "âncă multe am a vă spune, însă acum nu le puteți purta" (Ioan 16, 12).

Sursa: 

Cuviosul Bonifatie de la Teofania, Bucuria de a fi ortodox, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, București, 2011,

HOTARUL VEȘNICIEI

Fiecare dintre noi va fi adus cândva la hotarul dintre timp si veșnicie. Ajungând la acest hotar spiritual, va trebui să ne hotărâm viitorul în lumea ce se află înaintea noastră și să ne hotărâm dacă suntem sau nu împreună cu Hristos, întru asemănarea Lui, sau să ne depărtăm de El. Odată făcută pentru vecie, alegerea - de a ne identifica cu Hristos sau de a âl refuza - prin voința noastră liberă, timpul nu va mai funcționa pentru noi.

Sursa: 

Arhimandritul Sofronie Saharov, Rugăciunea – experiența Vieții Veșnice, traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis,

GLUME NEVINOVATE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Nu-ți lăsa inima pradă unor porniri sumbre și dușmănoase împotriva aproapelui tău, caută să ți le stăpânești și să ți le scoți din inimă cu puterea credinței și cu lumina minții sănătoase și vei avea liniște în suflet. "Eu întru nerăutate am umblat" (Psalmul 25, 1). Asemenea porniri apar adeseori în străfundul inimii care nu s-a obișnuit să le stăpânească și cel ce le are va fi mereu mohorât, dus pe gânduri, greu se va suporta pe sine, greu îl vor suporta și alții. Atunci când îți vin, caută să-ți impui o altă stare sufletească, fii vesel, fă glume nevinovate și pornirile rele se vor risipi ca fumul. Cunosc din experiență.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 66.

VREMEA SERII

Sfantul Teofan Zavoratul

Cine nu se va închina Ție, Care Te îngrijești cu atâta dragoste de noi, oamenii? Tu scoți stelele și pleci vremea spre înserare, ce pune capăt ostenelilor celor ce toată ziua au lucrat până la istovire. Vine seara și-i odihnește pe cei ce s-au ostenit luptându-se cu foamea și cu setea. Vine vremea serii, bucurând lumea și truditorii acesteia. Bine este cuvântată mărirea Ta, care dintru început poartă grijă de noi, oamenii! și oamenilor, și dobitoacelor le dai odihnă la vremea serii.

Sursa: 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Psaltire sau cugetări evlavioase și rugăciuni, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia

LUMEA ACADEMICĂ

Sfantul Serafim Rose

Lumea academică - și aceasta nu este deloc o afirmație gratuită - a devenit astăzi în cea mai mare parte o sursă de corupție. Este un lucru corupător să asculți sau să citești cuvintele unor oameni care nu cred în Adevăr.

Sursa: 

Părintele Serafim Rose 1934 - 1982

NU LOCUL ÎL MÂNTUIEȘTE PE OM

Sfantul Efrem Sirul

Nu locul îl mântuiește pe om, ci libera lui voie. Adam, strămoșul nostru, a căzut chiar din rai, iar dreptul Lot s-a păzit chiar în Sodoma

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306 - 373

ASTĂZI ÎN TEMPLU

Astăzi în Templu, bătrânul Simeon a luat în brațe pe Hristos Dumnezeul nostru și a strigat zicând: acum liberează pe robul Tău Stăpâne

Sursa: 

Domnul nostru Iisus Hristos, Praznicul Intampinarii Domnului

CA PROPRIA UMBRĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

Domnul este pretutindeni și în toate, ne poartă și ne ocrotește, de aceea Îl și numim Atotțiitorul. Ar trebui, deci, să nu mă îngrijesc de nimic. Atotputernicul Dumnezeu ne-a chemat pe toți la viață din nimicnicie și fiindcă, prin noi înșine, fără Dumnezeu, nu putem face nimic, nu ne putem crea sau menține viața. Dumnezeu este totul pentru noi. Viața și puterea noastră, lumina și aerul, mâncarea și băutura duhovnicească, îmbrăcămintea, totul. El a creat, ne-a dat și ne dă și cele necesare vieții noastre materiale: lumina, aerul, căldura, mâncarea, băutura, îmbrăcămintea, locuința. Fericiți sunt cei săraci cu duhul care și-au recunoscut nimicnicia, recunoscând totodată atotputernicia și atotdărnicia lui Dumnezeu; fericiți, fiindcă nu se îngrijesc de nimic din cele ale vieții acesteia; fericiți cei curați cu inima, fericiți cei ce se predau Domnului întru totul. "Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Dumnezeu să o dăm". Fii însă mereu cu Dumnezeu și ți se va da totul: "Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu (în voi înșivă și în alții) și toate acestea se vor adăuga vouă" (Matei 6, 33). Fie ca în inimile voastre să se afle numai Dumnezeu, rămâneți nedespărțiți de El mereu și toate cele ale vieții vi se vor adăuga vouă. Dar nu vă legați inima de nimic dintre acestea. Fiindcă partea voastră este Dumnezeu, Dumnezeul inimii voastre. Dumnezeu este bogăția cea neîmpuținată, izvorul cel nesecat; unde este Dumnezeu, acolo este tot binele. Pe cei ce Îl iubesc pe Dumnezeu, binele îi urmărește ca propria lor umbră.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 378.

DUMNEZEUL EGALITĂȚII

Sfantul Nicolae Velimirovici

Dumnezeu nu este Dumnezeul egalității, ci al dragostei. Egalitatea ar înlătura toată dreptatea și toată dragostea, ar înlătura toată moralitatea. Oare soțul își iubește soția din pricina egalității? Mama își iubeșe oare copilul din pricina egalității? Prietenul își iubeșe oare prietenul din pricina egalității? Inegalitatea este temelia dreptății și reazemul dragostei. Câtă vreme dăinuește dragostea, nimeni nu se gândește la egalitate.

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici 1881 - 1956

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente