Citatul zilei

TEMELIA VIEŢII LĂUNTRICE

Sfantul Nicodim Aghioritul
Toată viaţa duhovnicească este temeluită pe gând. La oamenii de astăzi găseşti orice în afară de gânduri bune, care sunt atât de rare. Boala cea mai mare a epocii noastre sunt gândurile deşarte ale oamenilor, care poartă neliniştea lumească. Şi vindecarea o dă Hristos, fiind de ajuns ca oamenii doar să se pocăiască şi să se întoarcă către Acesta. Gândurile bune aduc sănătatea duhovnicească.     
Sursa: 

Cuviosul Paisie Aghioritul, Mica filocalie, traducere de Părintele Victor Manolache, Ed. Egumeniţa, Galaţi, 2009, p. 51-53.

SIMPLITATE ULUITOARE

Când am auzit pentru prima oară muzica gregoriană, a fost ca un fulger în senin. Se poate spune că tot ceea ce scriu este o oglindire a acestei experienţe fulgurante, a descoperirii că miezul adevărului e de o simplitate uluitoare. Noi socotim că un asemenea adevăr nu poate să existe. Însă ochii noştri sunt orbi şi urechile noastre, surde.  
Sursa: 

Compozitorul Arvo Pärt, Cântul inimii – puterea cuvântului şi a muzicii (AP), traducere de Laura Mărcean & Olga Bers

PĂMÂNTUL

Cel mai misterios, cel mai preţios lucru e pământul. E mai de preţ decât toate celelalte materii. De ce?… Din acest pumn de pământ e făcut omul. Din acest pumn de pământ răsar infinite culori în plante şi infinite arome. Toate fructele, de toate gusturile şi aromele, se nasc din acest pământ. Ţărâna are un miros specific. Nimic nu miroase mai frumos decât pământul.   
Sursa: 

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Cuvintele Părintelui - un ghid al frumuseţii lăuntrice, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 92.

MORŢI ŞI VII

Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi că nu este nici un mort printre cei vii şi nici nu i se cuvine lui să se găsească între ei, ci este scos afară din casă şi din oraş şi îngropat în pământ. Asemenea şi sufletul ce a murit din pricina păcatului e dat afară sau chiar aruncat din obştea Sfinţilor, din casa şi cetatea Viului Domn, adică din Sfânta Biserică, cea „care este casa Dumnezeului celui Viu” (1 Timotei 3, 15). Căci e un lucru necuviincios să stea acesta împreună cu cei vii care cu dragoste şi credinţă vieţuiesc şi-I slujesc lui Dumnezeu. Aşa precum sufletul este viaţă pentru trup, întocmai şi harul Domnului este viaţa sufletului. Şi precum vieţuirea trupului se cunoaşte din lucrările trupeşti, de pildă din mişcare, din grăire şi din altele, asemenea şi vieţuirea sufletească se face cunoscută prin faptele duhovniceşti. Adică prin pocăinţă adevărată, rugăciune, dragoste şi frica lui Dumnezeu. Cercetează, creştine, prin această întâmplare sufletul tău şi vezi de nu cumva e mort. „După cum trupul fără suflet este mort, tot aşa şi credinţa fără fapte moartă este” (Iacov 2, 20-26).  
Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieţii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucureşti,

ÎMBRĂŢIŞAREA OMULUI LĂUNTRIC

Sunt unii, măcar că foarte puţini, care sunt învredniciţi de harul dumnezeiesc să vadă cu totul limpede şi deosebit toată întinderea lumii şi să îmbrăţişeze înlăuntrul puterii minţii lor în chip minunat lărgită marginile cele mai depărtate ale cerurilor şi ale pământului în aceeaşi clipă, ca şi cum toate ar fi luminate de o singură rază de soare.   
Sursa: 

Sfântul Columba al Ionei, Omul îmbrăţişării, traducere de Laura Mărcean, Ed. Sophia, Bucureşti, 2013, p. 10.

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Continut recent

Comentarii recente