Citatul zilei

CURAJ!

Sfantul Ioan din Kronstadt

Nu trece zi ca vrăjmașul să nu-mi atace credința, nădejdea, dragostea. Vrea să vă distrugă, credința mea, dragostea mea! Rabdă credință, rabdă nădejde, rabdă iubire! Curaj credință, curaj nădejde, curaj iubire! Dumnezeu este de partea noastră! Nu slăbi, credință, nu slăbi, nădejde, nu slăbi, iubire!

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 392.

FUMUL SUPĂRĂTOR

Sfantul Ioan din Kronstadt

Pe omul lipsit de răbdare îl scoate din fire și îl supără totul. Se mânie chiar și atunci când se abate spre el fumul unei lumânări. Supărarea i se trage de acolo de unde este din cale-afară de egoist și-i poartă nemăsurată grijă omului trupesc, cel pe care s-ar cuveni să-l răstignească mai des în tot chipul. Propriul său suflet fumegă grozav de păcate și de patimi, dar el nu vede ceea ce s-ar cuveni să vadă, nu știe ceea ce s-ar fi cuvenit să știe, simte ca și cum n-ar simți. Atunci însă când i se afumă fața își iese din fire, nemaiștiind cum să se ferească. Dumnezeu știe de unde îi vine această sensibilitate, această grijă de sine, deși n-ar avea motive de neliniște: fumul nu doare, nu vatămă, adie ca un vântuleț ușor.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 485.

TREI LUCRURI

Sfantul Nicolae Velimirovici

Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbești: despre Dumnezeu, până ce nu-ți întărești credința în El; despre păcatul altuia, până ce nu-l cunoști pe al tău; și despre ziua de mâine, până ce nu se luminează de ziuă.

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici 1881 - 1956

CREDINȚA ÎN DUMNEZEU

Sfantul Luca al Crimeei

Prin credința în Dumnezeu viața noastră capătă sens, scop, sprijin. Sufletul este plin de o comoară neprețuită.

Sursa: 

Sfântul Ierarh Luca al Crimeei 1877 - 1961

GÂNDURILE OMULUI

Sfantul Nicolae Velimirovici

Omul socotește, de obicei, că toate gândurile sunt ale lui, proprii, opera sa izvorând de la el însuși. Cu toate acestea, este neadevărat, chiar dacă omul proclamă că duhul său, partea lui lăuntrică, nu se supune influenței puterii duhovnicești, nici celor bune, nici celor rele. În realitate, duhul omenesc suportă influența unei mulțimi de puteri duhovnicești exact în același fel în care asupra trupului acționează o mulțime de forțe fizice.    

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici, Simboluri și semne, traducere de Gheorghiță Ciocioi, Ed. Sophia, București, 2009, p. 80.

TEMELIA VIEȚII LĂUNTRICE

Sfantul Nicodim Aghioritul

Toată viața duhovnicească este temeluită pe gând. La oamenii de astăzi găsești orice în afară de gânduri bune, care sunt atât de rare. Boala cea mai mare a epocii noastre sunt gândurile deșarte ale oamenilor, care poartă neliniștea lumească. și vindecarea o dă Hristos, fiind de ajuns ca oamenii doar să se pocăiască și să se întoarcă către Acesta. Gândurile bune aduc sănătatea duhovnicească.

Sursa: 

Cuviosul Paisie Aghioritul, Mica filocalie, traducere de Părintele Victor Manolache, Ed. Egumenița, Galați, 2009, p. 51-53.

MAICA DOMNULUI

Natura întreagă o preamărește pe Preasfânta Fecioară, care este desăvârșirea și împlinirea tuturor. Pentru flori ea este trandafirul cel ales. Pentru păsări, Maica Domnului este turtureaua cea aurită, porumbița cea nevinovată, privighetoarea cea cu dulce glas. Pentru animale, maica Domnului este mielușeaua din care S-a născut Mielul lui Dumnezeu. Pentru preafrumoasele stele, Maica Domnului este luceafărul dimineții, care prevestește răsăritul Soarelui vieții, Hristos. Maica Domnului este zidul de care se sfărâmă toate valurile pe care satana le stârnește împotriva planurilor lui Dumnezeu, împotriva lucrărilor lui Dumnezeu, împotriva Bisericii lui Dumnezeu, împotriva tuturor fiilor âmpărăției lui Dumnezeu.

Sursa: 

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Cuvintele Părintelui - un ghid al frumuseții lăuntrice, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 66-67

SPIONUL LĂUNTRIC

Uneori, citirea cuvintelor Părinților îngreunează viața duhovnicească. Spre exemplu, un creștin are o experiență duhovnicească. și dacă va citi o anume carte patristică, devine ca un spion al propriului sine, încercând să-și ordoneze în sine, în mod analog măsurilor sale duhovnicești, lucrurile pe care le-a citit. Astfel, tot ce face dreapta, o roade și o distruge stânga. Este nevoie de multă simplitate în viața duhovnicească. Bătrânele analfabete psalmodiază lui Dumnezeu rugăciuni și au un chip copilăresc, în timp ce oameni foarte cultivați fac raționamente înalte, însă pe fața lor se văd sfâșierea, sălbăticia.

Sursa: 

Arhimandritul Sofronie Saharov, Cunosc un om în Hristos – Părintele Sofronie de la Essex, traducere de Pr. șerban Tica, Ed

LUCRURILE LUMII

Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe Mine Mă urăște, pentru că Eu mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele.

Sursa: 

Domnul nostru Iisus Hristos

PLOAIA

Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi că pământul fără ploaie se usucă și nu mai rodește. ânțelege de aici că asemenea și sufletul cel neadăpat cu roua cuvântului și a harului dumnezeiesc se usucă și se face neroditor. Trupul nostru se istovește prin foame și prin sete, iar apoi, de nu este întărit prin mâncare, ajunge să moară. Prin aceasta ești povățuit ca, așa precum în fiece zi cauți mâncare și băutură pentru trupul tău, să cauți neîncetat a dobândi și pentru suflet hrană, apă și mângâiere din cuvântul Domnului, pentru ca să nu moară în veci sufletul tău, fiind istovit de foame și de sete.

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente