Citatul zilei

APA MOARTĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

Astăzi, învățații au înălțat și înalță un idol uriaș, dând tuturor poruncă să i se închine, întocmai cum i se închină ei: scrisul care tăgăduiește existența lui Dumnezeu. Un duh necurat care ne ațâță și ne pune în mișcare trufașa, necredincioasa noastră rațiune pornită împotriva lui Dumnezeu. Diavolul e șiret, vai, cât de șiret este! El a descoperit, pasămite, în credința creștină o idolatrie subtilă, în raport cu tendințele și cu spiritul veacului acesta și cu gradul său de dezvoltare intelectuală. Pe cât este de șiret, pe atât este de nemernic! Cum își mai face mendrele în sărmana omenire, care și-a îndepărtat inima de Hristos! Cu câtă înverșunare îi trage pe oameni spre iad, făcând-o chiar cu funiile pe care și le-au împletit și nu încetează să și le împletească oamenii înșiși! Ne duce la pierzare prin propria noastră minte, cea care ar fi trebuit să ne ducă spre Dumnezeul cel viu și nemuritor! Cu propria noastră găleată scoatem apă moartă din fântâna deșartei, oarbei înțelepciuni a lumii acesteia, dându-ne să bem nouă și altora și noi o bem, fără să ne treacă prin gând că bem apă moartă.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 498-499.

FII DIRECT CU DUMNEZEU

Cu Dumnezeu nu-i nevoie să fii politicos; pur și simplu, varsă-ți inima ta în fața Lui.

Sursa: 

Părintele Sofronie Saharov 1896 - 1993

ÎNDEMNUL PRIMĂVERII

Sfantul Inochentie al Odessei

Văzând frumusețea naturii în timpul primăverii, văzând bucuria și mulțumirea tuturor făpturilor și auzind corul cel minunat al înaripatelor care fac să tremure văzduhul și să răsune dumbrăvile și câmpiile de cântare, cine nu va fi gata să repete din tot sufletul și din toată inima ceea ce a grăit Făcătorul, îndată după ce a zidit lumea: "iată toate sunt bune foarte!" (Facere 1, 31). Fiecare din noi - și poate nu o singură dată - și-a arătat dorința ca primăvara să fie cât mai lungă. Dar cu toate acestea ea este foarte scurtă, mai scurtă decât toate anotimpurile anului, ca și cum ar vrea să ne arate prin aceasta că și petrecerea noastră în Rai, la început, a fost pentru puțină vreme. Pentru ce atotputernicia dumnezeiască ne înfățișează în fiecare an, în timpul primăverii, o astfel de icoană a facerii lumii și a stării noastre celei dintâi? Au nu pentru ca văzând lucrările atotputerniciei lui Dumnezeu să ne învățăm a fi plini de recunoștință către Acela "Care atunci când trimite duhul Său toate se întăresc și se umplu de bunătăți, iar când âși întoarce fața Sa, toate se veștejesc și sunt gata a se preface în țărână"? (v. Psalm 103, 28-31) Schimbându-se în vremea primăverii întreaga înfățișare a pământului, putem spune că toată lumea ce ne înconjoară îmbrăcându-se în câteva zile cu frumusețe și podoabă, înțelepciunea dumnezeiască pare a ne zice fiecăruia dintre noi: Uitați-vă ce pot Eu să fac pentru voi, dacă veți fi vrednici de aceasta! Luați aminte de ce v-ați lipsit voi prin păcat și ce puteți dobândi dacă veți căuta să vă lepădați de el și de stăpânirea lui cea pierzătoare!

Sursa: 

Sfântul Inochentie al Odessei, ânțelepciunea dumnezeiască și rosturile naturii, traducere de patriarhul Nicodim Munteanu,

LEGEA SCRIPTURII

Cel ce a săpat pe table Legea Scripturii, de mâinile bătrânului este îmbrățișat ca un prunc, și ne dă nouă ca Lege sfântă, Evanghelia.

Sursa: 

Domnul nostru Iisus Hristos

UN COPIL PE ULIȚĂ

Sfantul Efrem Sirul

A fost văzut ca un copil pe uliță, și în El locuia Cel ce miluește toate.

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306 - 373

UNTDELEMNUL CANDELEI

Sfantul Ioan din Kronstadt

Când te rogi, fă totul cu înțelegere. Când torni untdelemn în candelă gândește-te că în fiecare zi și minut ale vieții tale Dătătorul de viață te ține în viață prin Duhul Său Preasfânt și că în fiecare zi, prin somn în privința trupului și prin rugăciune și cuvântul lui Dumnezeu în privința sufletului, toarnă în tine untdelemnul vieții, pentru a menține vie flacăra sufletului și trupului tău. Când pui o lumânare înaintea icoanelor adu-ți aminte că viața este întocmai ca o lumânare: când încetează să ardă, se stinge. și că unii o fac să ardă mai repede decât s-ar cuveni, prin patimi, prin prisos de mâncare, de vin și de alte desfătări.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 432.

ȘOAPTA VNTULUI

Sfantul Ioan din Kronstadt

Același vânt, o dată dezlănțuit, poate să bată în multe locuri; asemenea și Duhul lui Dumnezeu, Unul și același, poate să "bată" cu putere și tărie în soboarele îngerești cele fără de număr și în toți oamenii sfinți. "Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui" (Ioan 3, 8).

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 78.

CEASUL JUDECĂȚII

Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi un om care a fost judecat și osândit la moarte ori un bolnav ce zace pe patul morții. Cugetă și cercetează: ce face el atunci? Nu are grija bogăției, a cinstei, a slavei; nu caută să judece pe nimeni, tuturor iertându-le orice i-ar fi greșit; nu se gândește la îndestulare și la nimic din cele ce sunt ale acestei lumi. Numai moartea se află înaintea ochilor săi duhovnicești și frica ei tulbură inima lui. Întâmplarea aceasta, iubite creștine, ne povățuiește să nu uităm de moartea noastră. Să ne așteptăm și noi din clipă în clipă la cele ce aflăm acum la frații noștri, căci nu știm de se vor sfârși ei primii, cei pe care îi vedem acum în pragul morții, sau noi, cei ce nădăjduim încă a mai viețui în lume. Adesea se întâmplă ca aceia care se gândesc să-și trăiască viața mai departe să cadă tot atunci fără suflare și să fie întinși în sicriu înaintea celor care se găsesc pe patul morții. Căci noi toți suntem osândiți la moarte; Dumnezeu fiecăruia îi spune prin cuvântul Său ceea ce i-a grăit strămoșului nostru: "Pământ ești și în pământ te vei întoarce" (Facerea 3, 19). De ce oare nu ținem în mintea noastră această judecată? De ce nu ne pregătim pentru săvârșire [sfârșit]? De ce ne făgăduim nouă înșine zile îndelungate, de vreme ce acestea nu sunt sub stăpânirea noastră, ci stau doar în puterea lui Dumnezeu?

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

OGLINDĂ ȘI CONSERVĂ

Sfantul Nicodim Aghioritul

Omul este fie oglindă, fie capac de conservă. Dacă razele soarelui nu cad peste el, nu strălucește.

Sursa: 

Cuviosul Paisie Aghioritul, Mica filocalie, traducere de Părintele Victor Manolache, Ed. Egumenița, Galați, 2009, p. 44.

KILOMETRAJUL FERICIRII

Sfantul Ioan din Kronstadt

Toți iubim viața, ne zbatem pentru a ne-o face fericită, în realitate însă ne-o irosim în patimi. De ce? Deoarece căutăm viață acolo unde nu e de găsit.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 210.

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente