Citatul zilei

BĂTĂILE INIMII

Sfantul Ioan din Kronstadt

Ține minte că în timp ce te rogi, Domnul se face aidoma nouă, asemenea chipului nostru celui dintru început și că răspunde fiecărui cuvânt al nostru, fiecărei bătăi a inimii.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 426.

PAHARUL DE LACRIMI

Fiind secetă mare în vara anului 1990, ucenicii îi spuneau Părintelui Paisie, care zăcea la pat: "Nu plouă, părinte, este secetă mare!" Iar el răspundea: "Să ne rugăm lui Dumnezeu cu lacrimi și să postim, că Domnul are de unde da, dacă are cui da!" După ce a început să plouă, ucenicii i-au spus: "Părinte Paisie, plouă afară!" Iar el a început a plânge în pat și a zis ucenicului său de chilie, monahul Gherasim: "Adă-mi și mie un pahar cu apă de ploaie de afară să beau, că cine știe ale cui sunt lacrimile acestea!"

Sursa: 

Părintele Paisie Olaru, Părintele Paisie duhovnicul, traducere de ediție îngrijită de Arhimandrit Ioanichie Bălan, Ed. Mi

PANACEUL SUFLETESC

Un om oarecare, trecând prin schit, a intrat în bolnița de pe lângă schit. Văzând numeroșii bolnavi care zăceau acolo, s-a apropiat de doctor și l-a întrebat: "Sunt, oare, ierburi care vindecă de păcate?" Doctorul a răspuns: "Sunt și o să ți le arăt. Ia rădăcina ascultării, tulpina răbdării, florile curăției și roada faptelor celor bune; zdrobește toate acestea în vasul smereniei, cerne-le prin sita cugetării sănătoase, toarnă-le în oala nădejdii, varsă peste ele suspinuri și adaugă câteva lacrimi; după aceea, aprinde focul iubirii dumnezeiești, acoperă oala cu milostenia și hrănește focul cu lemnele iubirii de osteneală. Când fiertura va fi gata, răcește-o cu iubirea de frați și ia-o cu lingura pocăinței. După ce vei fi primit doctoria aceasta cu credință curată, ajutându-te cu înfrânarea și cu postul, te vei vindeca de orice boală a păcatului și vei fi sănătos atât cu trupul, cât și cu sufletul".

Sursa: 

Cuviosul Bonifatie de la Teofania, Bucuria de a fi ortodox, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, București, 2011,

PRUNCA CEA PREASFÂNTĂ

O, coapse preafericite ale lui Ioachim, din care a ieșit sămânță prea fără prihană! O, pântece prealăudat al Anei, întru care a crescut puțin câte puțin și, închipuindu-se, s-a născut Prunca cea Preasfântă.

Sursa: 

Sfântul Ioan Damaschin 676 - 749

HRANA ȘI LAPTELE

Sfantul Nicodim Aghioritul

Așa cum pruncul când se naște și caută cu multă râvnă hrana și laptele, iar atunci când este alăptat, dar n-are poftă de mâncare, e semn că e bolnav și e în primejdie de moarte, tot așa și noi se cade să avem râvnă spre a ne alăpta cu Sfânta âmpărtășanie, hrana cea duhovnicească, ca să ne facem vii, iar dacă nu vom face aceasta, vom fi în primejdie să murim de moarte sufletească.

Sursa: 

Sfântul Nicodim Aghioritul 1749 - 1809

VREMEA POTRIVITĂ

Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi că pentru toate este rânduită o vreme, după cum spune Ecclesiastul: "Pentru orice lucru este o clipă prielnică și vreme pentru orice mișcare de sub cer" (Ecclesiastul 3, 1). Păsările își fac cuiburi și își scot puii la vremea potrivită; animalele se împerechează și își nasc odraslele la vremea cuvenită; întocmai fac și peștii la vremea rânduită; copacii și ierburile înverzesc, înfloresc și dau roade la vremea lor; cei ce lucrează pământul ară, seamănă și adună roadele la vremea cuvenită; într-un cuvânt, Domnul și Ziditorul nostru a rânduit o vreme pentru orice lucru. Din acestea învățăm că și nouă ne-a lăsat Dumnezeu un timp anume pentru căutarea izbăvirii celei veșnice. Acel timp este vremea de acum, "până ce putem să zicem: Astăzi!" (Evrei 3, 13), până ce ne găsim în această lume, până ce mai trăim și suntem călători. Aceasta este vremea ce ne-a fost orânduită pentru căutarea mântuirii, pe care Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a câștigat-o cu Sângele Său. Iată de ce în Scriptură vremea aceasta este asemuită cu răstimpul semănatului: "Ce va semăna omul, aceea va și secera. Cel ce seamănă în trupul său însuși, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă întru Duhul, din Duhul va secera viață veșnică" (Galateni 6, 7-8).

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

MINUNATUL ARTIST

Sfantul Ioan din Kronstadt

Domnul poate da trup oricărei "ființe", fie ea animal sau plantă, întocmai cum am îmbrăca noi o haină; ai luat material, l-ai cusut, te-ai îmbrăcat. "M-ai îmbrăcat în piele și în carne, m-ai țesut din oase și din vine" (Iov 10, 11). și cât de divers și de infinit este "materialul" din care Creatorul "coase" îmbrăcăminte, pe multiple și felurite "croieli", făpturilor Sale: animale, păsări, pești, insecte, reptile. Iar pe noi, oamenii, îmbrăca-ne-va cândva în lumină și vom străluci ca soarele în âmpărăția Sa! "Stătut-a împărăteasa (...) îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată" (Psalmul 44, 11). "Atunci cei drepți vor străluci ca soarele" (Matei l3, 43). Acum însă, suntem îmbrăcați în pământ, apă, aer, căldură; îmbrăcămintea noastră aceasta este! Cu câtă înțelepciune și perfecțiune sunt îmbinate aceste stihii în ființa noastră! Nu ne stingheresc, le suportăm ușor, spre folosul nostru. O, preaînțelepte și atotputernice Artist! Artist Dătător-de-viață, tot ce faci Tu este perfect, fără seamăn de frumos, viu! Tu poți da viață și pulberii. O pui în mișcare cu puterea Ta!

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 160-161.

FEREASTRA MURDARĂ

Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi că fereastra murdară sau afumată nu lasă lumina cea firească să treacă prin ea. Asemenea și sufletul omenesc pângărit și întinat de patimi nu poate primi în sine lumina harului lui Dumnezeu atâta vreme cât se găsește în păcătuire. Păcatele sunt întocmai ca o negură întunecoasă, ca și o stavilă care nu îngăduie luminii lui Dumnezeu să ajungă în suflet și care îl desparte pe acesta de Domnul, după cum zice Prorocul: "Greșalele voastre vă despart de Dumnezeu și din pricina păcatelor voastre și-a întors El fața de la voi" (Isaia 59, 2). Sticla, de îndată ce va prinde a se curăți, va începe a îngădui luminii să pătrundă în ea și cu cât se va face mai curată, cu atât mai multă lumină va trece prin ea. Asemenea se face și cu sufletul omului: de îndată ce se va întoarce din păcătuire către Dumnezeu și va începe a se căi și a-și curăța păcatele prin pocăință și prin credința cea întru Hristos, el va fi luminat de harul Domnului; și cu cât se va căi acela mai sârguincios, cu atât mai mult se va lumina. Aceasta ne povățuiește să ne întoarcem la Dumnezeu și să ne pocăim, dacă voim să dobândim milostivirea Lui.

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

FOAMEA ȘI SETEA

Sfantul Ioan din Kronstadt

"Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă" (Matei 6, 33). Cum, în ce chip să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu? Iată cum. Dacă simți foame sau sete și vrei să mănânci sau să bei, adu-ți aminte de foamea și de setea sufletului (lui îi este sete de adevăr, de sfințenie, de mântuire întru Iisus Hristos). Dacă nu-l saturi, sufletul poate să moară de foame, răpus de patimi, istovit, chinuit. Ogoindu-ți foamea trupească, nu uita să ogoiești, cu atât mai vârtos și întâi de toate, foamea sufletului, prin vorbire cu Dumnezeu, prin pocăință de greșeli, cu inimă curată, prin citirea istorisirilor și învățăturilor din Evanghelie și mai ales prin împărtășirea cu Dumnezeieștile Taine ale Trupului și Sângelui Domnului.  

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 257-258.

GNDUL POCĂINȚEI

Omul, dacă se pocăiește, de multe se eliberează. Iată, te duci la un prieten și îi spui tot ce ai pe inimă și deja îți este mai ușor. Chiar și pentru un lucru atât de mic. Dar trebuie să ne pocăim din temelie. Omul trebuie să se elibereze de această povară. Dacă mergeți la un al treilea și îi spuneți că, iată, aici am fost nedrept, până și pentru aceasta deja s-a desprins de tine o bucățică [din povara ta]. Altfel, acest venin te va otrăvi. Iar de te duci la un preot și te pocăiești, te spovedești nu ca în fața unui om, ci ca înaintea lui Dumnezeu. Nu-i important că Dumnezeu este nevăzut. Nu contează că preotul poate este păcătos. Dacă omul se pocăiește sincer, se eliberează. Noi, ce-i drept, ne-am obișnuit să trăim așa ca și cum am pune varza la murat - tot împingem și împingem în noi, tot mai adânc, ca să încapă mai mult. și apoi vine o zi când este deja cu neputință să mai trăim așa...

Sursa: 

Compozitorul Arvo Pärt, Cântul inimii – puterea cuvântului și a muzicii (AP), traducere de Laura Mărcean & Olga Bers

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente