Citatul zilei

PĂSĂRELELE

Sfantul Ioan din Kronstadt

"Au nu se vând cinci păsări cu doi bani? și nici una dintr-însele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu" (Luca 12, 6). M-am înduioșat văzând în crâng un cuibușor de pasăre micuță cu puișorii mici (de culoare cenușie), văzând cu câtă grijă și jale piuiau bărbătușul și perechea sa, iar copilașii lor așteptau un viermișor sau o musculiță din ciocul mamei. Cu adevărat, nici păsărica cea mai mică nu e uitată înaintea lui Dumnezeu, El poartă grijă de fiecare, hrănește și crește pe fiecare, tuturor le dăruiește viață.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Spicul viu – gânduri despre calea mântuitoare, traducere de Adrian și Xenia Tănăsescu-Vlas,

PRUNCUL

Sfantul Teofan Zavoratul

Pruncul suge piept și primește de la mama sa hrana de trebuință; cât are nevoie, atâta suge din sânii maicii. Pruncul nu se pricepe să se întoarcă în altă parte și să caute mâncare altundeva, decât numai la maica sa. și lumea primește numai de la Tine, Ziditorule, cele de trebuință pentru viață, și nimeni nu poate să îi dea hrană, fără numai Tu.

Sursa: 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Psaltire sau cugetări evlavioase și rugăciuni, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia

ÎNVĂȚĂTURILE DATE CU FORȚA

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare

Învățăturile date cu forța nu pot dăinui în suflete, pe când învățăturile primite în suflet cu plăcere și cu bucurie rămîn de-a pururi.

Sursa: 

Sfântul Vasile cel Mare 330 - 379

POCĂINȚA ESTE SCARA

Sfantul Efrem Sirul

Pocăința este scara care ne urcă de unde am căzut.

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306 - 373

ÎNSEMNĂTATEA LUCRURILOR

Sfantul Ioan din Kronstadt

Privește orice lucru din această lume ca pe o umbră inconsistentă și nu-ți lega inima de nimic. Alipește-te de Singurul Dumnezeu nestricăcios, nevăzut și plin de înțelepciune, "neprivind noi la cele ce se văd, ci la cele ce nu se văd, fiindcă cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veșnice" (2 Corinteni 4, 18).

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea întru Hristos, traducere de diac. Dumitru Dura, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, p. 1

NECUVIINȚA

Sfantul Ioan din Kronstadt

Cine este necuviincios cu oamenii va fi necuviincios și cu Dumnezeu. Respectă în om chipul lui Dumnezeu, măreția și splendoarea sa neprețuită, rabdă cât poți de mult greșelile și rătăcirile omului căzut, pentru ca și Domnul să ți le rabde pe ale tale. Vrăjmașul neamului omenesc și al lui Dumnezeu, nefiind în stare să-și verse răutatea asupra lui Dumnezeu, caută cu orice chip să și-o verse asupra omului - chipul lui Dumnezeu - și, o dată cu aceasta, toate gunoaiele sale: întunericul, trufia, invidia, pe care le-ar dori intrate în om. Respectă omul, mântuiește-l, păzește-te și pe tine însuți, nu te enerva, nu fi rău, pizmaș, nu ofensa, nu minți, nu curvi, nu fura...

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 250.

LIPSA DE PUTERE A ORTODOXIEI

Sfantul Serafim Rose

Lipsa de putere a Ortodoxiei rezultă din Ortodoxia de azi, cea a preoților, teologilor și credincioșilor pentru că a devenit lumească.

Sursa: 

Părintele Serafim Rose 1934 - 1982

VESELEȘTE-TE

Veselește-te, tu Ana cea fără de fii, ceea ce nu puteai să naști! Bucură-te, Ioachime, că din fiica ta Prunc S-a născut nouă, Fiul, și S-a dat nouă și se cheamă numele lui ânger de mare Sfat, mântuirea cea a toată lumea, Dumnezeu tare!

Sursa: 

Sfântul Ioan Damaschin 676 - 749

CREDINTA IN DUMNEZEU

Sfantul Nicolae Velimirovici

Fără credință în Dumnezeu, nici robia n-o poți îndura și nici libertatea n-o poți menține.

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici 1881 - 1956

CĂUTAREA LUI DUMNEZEU

Sfantul Ioan din Kronstadt

Ați văzut cum se țin albinele de regina-matcă și furnicile de regina-furnică? Exact la fel și ființele cuvântătoare și raționale trebuie să se țină de Dumnezeu. Sau știți oare că o planetă mică se ține de una mare și se mișcă în jurul ei? Exact la fel ființele raționale și cuvântătoare trebuie să se țină cu orice chip de Dumnezeu. și trebuie să-L căutăm mai mult.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 442.

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Continut recent

Comentarii recente