Citatul zilei

KILOGRAMELE FĂȚĂRNICIEI

Sfantul Ioan din Kronstadt

După cum pietrele, sau bucățile de lemn, sau alte corpuri aruncate în sus cad inevitabil pe pământ sau în apă, în funcție de locul de unde sunt aruncate, tot așa și cuvintele rugăciunii ajung negreșit la Dumnezeu dacă sunt spuse din inimă; atunci când sunt spuse fățarnic, cad peste șerpii întunericului, în oceanul minciunii - diavolul - cel ce este tatăl minciunii.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 116.

UNTDELEMNUL

Sfantul Ioan din Kronstadt

Untdelemnul (în grecește "elei") înseamnă milă și slujește ca semn al milei lui Dumnezeu revărsate necontenit asupra noastră; untdelemnul care arde în fața icoanelor înseamnă mila lui Dumnezeu revărsată neîncetat asupra noastră, dar și jertfa noastră de mulțumire pentru această milă, precum și continuitatea vieții noastre, asemenea untdelemnului sau focului duhovnicesc.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Liturghia: Cerul pe pământ, traducere de Boris Buzilă, Ed. Deisis, Sibiu, 1996, p. 101.

SUSURUL APEI

Sfantul Ioan din Kronstadt

Așa cum curg râurile către mare, curg sufletele oamenilor către Dumnezeu.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 444.

CURGEREA APEI

Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi că din munții cei înalți apa se scurge spre văile de jos. Din aceasta învață că Dumnezeul cel Preaînalt privește către cei smeriți dintru înălțimea Sa și revarsă râuri de daruri peste inimile lor, după cum citim: "Dumnezeu celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har" (1 Petru 5, 5). De aceea, trebuie să ne smerim pentru a ne învrednici de mila Lui. Sfântul Ioan Gură de Aur așa ne grăiește: "Cum ar putea cineva să dobândească har înaintea lui Dumnezeu? Cum altfel, dacă nu prin smerita cugetare? Căci Dumnezeu ...;celor mândri le stă împotrivă, iar celor smeriți le dă har...; iar ...;jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit...; și ...;inima smerită Dumnezeu nu o va urgisi...;" (Omilia întâi la prima Epistolă către Corinteni). Iar în ce stă smerenia, Sfântul Ioan ne învață tot aici, cu câteva rânduri mai jos: "De îl vei necăji pe un om smerit, de-l vei umili sau îi vei spune ceva, el va tăcea și va îndura cu blândețe. Și unul ca acesta are o asemenea pace cu toți, încât nu poate fi rostită în cuvinte".  

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

NOUĂZECI ȘI NOUĂ LA SUTĂ

Inima e prea puțin pentru a îngloba tot sufletul. Sufletul există și-n ultima celulă din organismul uman. Sufletul este în tot corpul viu, 99% din organismul omului e suflet. Doar 1% este mineral, că de aceea ochii văd și de multe ori poftesc.

Sursa: 

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Convorbiri în amurg, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2006, p. 65.

RĂSCRUCE

Când suntem la o răscruce în viață, să facem două lucruri: să ne rugăm și să întrebăm. Eu mai degrabă mă rătăcesc în orașe decât în pădure!

Sursa: 

Părintele Paisie Olaru, Părintele Paisie duhovnicul, traducere de ediție îngrijită de Arhimandrit Ioanichie Bălan, Ed. Mi

MĂTASEA

Sfantul Nicolae Velimirovici

în Răsărit, folosim uneori pentru veșmintele preoțești mătase chinezească făcută în China de mâini păgâne, sau potire și lingurițe și clopoțele și lanțuri făcute de musulmani, sau pietre prețioase adunate și miresme preparate de închinătorii la foc sau la pietre din Africa, și nici unul dintre noi n-ar trebui să se teamă să le folosească atunci când I se închină lui Hristos, așa precum Hristos ânsuși nu S-a temut să atingă cele mai decăzute trupuri sau suflete omenești cu preacuratele Sale mâini. Creștinismul nu poate fi spurcat dacă folosește pentru închinare lucruri ale mâinilor păgâne, însă popoarele păgâne se fac prin aceasta părtașe la închinarea creștină, în chip trupesc și întru necunoștință, așteptând clipa în care vor fi părtașe la ea și în chip duhovnicesc și întru cunoștință. Fiecare bucată de mătase chinezească din veșmintele noastre este o prorocie a marii Chine creștine.

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici, Pătimirea Bisericii, traducere de Laura Mărcean, Ed. Sophia, București, 2010, p. 40-41.

TEMPERATURA RIDICATĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

Când te rogi Domnului, Maicii lui Dumnezeu, sfinților, să nu uiți niciodată că Domnul dă după inima celui ce cere ("Dea ție Domnul, după inima ta" - Psalmul 19, 4). După cum îți este inima, așa îți va fi darul. Dacă te rogi sincer, cu credință, nefățarnic, din toată inima, atunci ți se va da dar de la Dumnezeu pe măsura credinței tale, a "temperaturii" inimii. și invers, cu cât îți este inima mai rece, cu cât se vădește mai puțin credincioasă și mai duplicitară, cu atât îți va fi rugăciunea mai fără folos, aceasta în cel mai fericit caz, fiindcă o astfel de rugăciune ar putea să-l mânie pe Dumnezeu, Cel ce este Duh și căruia i se cuvine închinare în duh și adevăr (Ioan 4, 24, 23). De aceea când chemi pe Domnul, pe Maica Domnului, pe îngeri sau pe sfinți, cheamă-i din toată inima: de te rogi pentru vii sau pentru morți, roagă-te cu inimă fierbinte, spunând numele fiecăruia; de te rogi să ți se dea ție sau altcuiva vreun dar duhovnicesc, pentru izbăvirea ta sau a altcuiva de vreo nenorocire, de păcate, de patimi, de năravuri păcătoase, roagă-te pentru aceasta din toată inima, dorind din tot sufletul ca tu sau altcineva să căpătați darul cerut, arătându-te ferm hotărât să părăsești tu însuți păcatul, sau dorind ca și alții să se lepede de păcate, de patimi, de năravuri rele și Domnul îți va da darul după inima ta. "Cereți ceea ce voiți și se va da vouă" (Ioan 15, 7). Vezi, trebuie numaidecât să vrei să obții ceea ce ceri și numai așa vei primi. "Rugați-vă unul pentru altul ca să vă vindecați" (Iacov 5, 16).

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 176.

BINECREDINCIOȘII CREȘTINI

Sfantul Nicodim Aghioritul

Binecredincioșii creștini trebuie să se împărtășească des cu Dumnezeiescul Trup și Sânge al Domnului.

Sursa: 

Sfântul Nicodim Aghioritul 1749 - 1809

MĂRGĂRITARELE

Sfantul Teofan Zavoratul

Mărgăritarele se adună întotdeauna în cele mai tăinuite locuri, pe când lucrurile netrebnice sunt aruncate, ca gunoiul, chiar și în drum.

Sursa: 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Psaltire sau cugetări evlavioase și rugăciuni, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente