Citatul zilei

PĂCATELE

Păcatele să le ocolim cu toată puterea, fugind de ele. Căci fericit cu adevărat este cel ce caută virtutea și se îndeletnicește cu ea și cercetează cu grijă tot ce este virtute, apropiinduse prin ea de Dumnezeu și unindu-se cu El în minte.

Sursa: 

Sfântul Ioan Damaschin 676 - 749

PUTEREA LUMII

Omul, abuzând de libertatea pe care a primit-o de la Dumnezeu, a căzut din starea lui cea dintâi și, din stăpîn a devenit rob, rob al instinctelor; toate s-au întunecat înlăuntrul lui iar odată cu căderea lui s-a tulburat toată creația. în niște prăpăstii întunecate urlă slugile iadului, care încearcă să încurajeze fărădelegea, desfrâul, păcatul. Pe anumite unde, prin unele programe, prin unele pagini, satana cu insistență încearcă să ni se strecoare în suflet, în gând, în inimă și în viață, nouă și copiilor noștri. O luptă, un război uriaș a pornit satana pe pământ împotriva lui Hristos.

Sursa: 

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Cuvintele Părintelui - un ghid al frumuseții lăuntrice, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 90-91

CRINUL

Sfantul Nicolae Velimirovici

Crinul este simbolul neîngrijorării. "Luați seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc" (Matei 6, 28). Ei își țes astfel de odăjdii, că nici împăratul Solomon nu a fost îmbrăcat în asemenea veșminte întru toată slava sa. Sfântul Nil Sinaitul, în lucrarea sa "Despre iubitorii de argint", scrie despre însemnătatea crinului ca simbol: "Sufletul desăvârșit este asemenea crinului între mărăcini, iar aceasta însemnează sufletul care trăiește fără griji deșarte în mijlocul celor care se îngrijesc de multe".

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici, Simboluri și semne, traducere de Gheorghiță Ciocioi, Ed. Sophia, București, 2009, p. 39.

AERISIREA ÎNCĂPERII

Sfantul Ioan din Kronstadt

"Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă" (Matei 6, 33). Cum, în ce chip să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu? Iată cum. Dacă vrei să-ți aerisești locuința sau să te plimbi la aer curat, gândește-te mai întâi dacă propria-ți inimă este sau nu curată. Mulți dintre noi doresc să-și aerisească încăperea în care trăiesc (ceea ce este excelent) sau să se plimbe în aer liber, dar nu se gândesc că le este tot atât de necesară aerisirea sufletului și a inimii (o aerisire, ca să zicem așa, spirituală, a suflării de viață) și, trăind în aer curat, își îngăduie gânduri murdare, impulsuri indecente ale inimii, vorbe spurcate și chiar o spurcăciune trupească.    

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 257-258.

LUCRURILE STRĂLUCITOARE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Noi iubim tot ceea ce strălucește pe pământ: aurul, argintul, pietrele prețioase, cristalele, veșmintele de mătase... De ce oare nu iubim slava viitoare la care Dumnezeu ne cheamă? De ce nu năzuim să devenim strălucitori ca soarele? "Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în âmpărăția Tatălui lor" (Matei 13, 43). Aceasta pentru că natura sufletului nostru s-a pervertit prin păcat, iar noi suntem legați de pământ și nu de cer, de lucrurile stricăcioase mai degrabă decât de cele nestricăcioase; pentru că iubim slava trecătoare, stricăcioasă și înșelătoare a acestui pământ. De ce există în noi o astfel de dragoste pentru tot ceea ce strălucește? Pentru că sufletul nostru a fost creat pentru lumina cerului și pentru că el a fost, la origine, cu totul lumină, cu totul strălucitor, lumina este deci înnăscută în noi, sensul și nevoia de lumină sunt înnăscute în noi. ândreaptă-ți această năzuință către lumina Cerului!

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea întru Hristos, traducere de diac. Dumitru Dura, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, p. 1

LUMINA ORBITOARE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Ce s-ar întâmpla, Domnul meu și Mântuitorul meu Iisus Hristos, dacă lumina Dumnezeirii Tale ar țâșni din Preasfintele Tale Taine, când ele odihnesc pe Masa Sfântului Altar sau pe Sfântul Disc, sau în chivot, sau când preotul le poartă la pieptul său, ducându-se la un bolnav? Toți cei care ar vedea această lumină s-ar pleca la pământ înfricoșați, căci înșiși ângerii își acopăr fața de frica slavei tale nepătrunse, și totuși, cât de indiferenți sunt oamenii față de aceste Taine cerești?

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea întru Hristos, traducere de diac. Dumitru Dura, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, p. 9

A NU ȘTI SCRIPTURA

Sfantul Efrem Sirul

A nu ști Scriptura e un neajuns pentru om, dar cel ce o cunoaște și o neglijează are un îndoit neajuns.

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306 - 373

SFÂNTUL EFREM SIRUL

Sfantul Luca al Crimeei

Sfântul Efrem Sirul a spus: „Nu poți suferi jignirile? Taci”. Atât se cere: taci, și te vei liniști îndată. Iar înțeleptul Isus, fiul lui Sirah, a zis: „Dacă vei sufla în scânteie, ea se va aprinde; dacă vei scuipa, se va stinge”. Dacă sunteți jigniți, prin tăcere și liniște îl veți dezarma cu desăvârșire pe cel care vă defăimă și vă jignește: el va amuți așa cum se stinge scânteia când scuipi în ea, ceea ce se poate vedea și din viețile multor sfinti.

Sursa: 

Sfântul Ierarh Luca al Crimeei 1877 - 1961

CÂND A ÎNCEPUT TIMPUL?

Curgerea timpului a început odată cu mișcarea ființelor zidite. De aceea, este în zadar să căutăm timp înainte de Facere - cum ar veni, timp înaintea timpului. Căci dacă nu ar fi mișcarea făpturii duhovnicești și a celei trupești, adică trecerea din trecut prin prezent în viitor, n-ar mai fi nici un timp. Așadar mai drept este să spunem că timpul a început odată cu făptura decât că făptura a început odată cu timpul - însă amândouă sunt de la Dumnezeu, "pentru că de la El și prin El sunt toate" (Romani 11, 36).

Sursa: 

Cuviosul Bonifatie de la Teofania, Bucuria de a fi ortodox, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, București, 2011,

DUMNEZEU E PRETUTINDENI

Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt nicăieri, iar al cărui centru este pretutindeni.

Sursa: 

Fericitul Augustin 354 - 430

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente