Citatul zilei

MĂRFURI BUNE

Sfantul Tihon din Zadonsk

Așa precum neguțătorul din diferite țări adună mărfuri felurite și, aducându-le în casa sa, le tăinuiește pe acelea, asemenea îi este cu putință și creștinului a aduna din toată lumea gânduri folositoare pentru suflet și a le așeza în cămara inimii sale, zidindu-și sufletul cu ele.

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

DEZGHEȚUL APELOR

Sfantul Ioan din Kronstadt

Dezghețul lacurilor și râurilor este o imagine a despărțirii sufletului de trup. Când apele scapă de chingile gheții, luciul lor începe să stea față către față cu aerul, care le mângâie cu suflarea sa, iar razele soarelui prind a se răsfrânge în ele. Așa se întâmplă cu sufletele curate, care se despart de trup; ele stau față către față cu Hristos, Care le revigorează și le luminează. Atâta timp cât stă deasupra lor crusta gheții, apele zac ca într-o temniță, încătușate, neavând o comunicare directă cu aerul și cu lumina soarelui. Așijderea și sufletele noastre, cât timp trăiesc sub un înveliș trupesc, nu pot comunica nemijlocit cu Dumnezeu și cu sfinții, ci doar parțial, prin intermediul acelui înveliș. Iar când va cădea învelișul trupului, vom vedea pe Domnul față către față, așa cum apele de pe care s-a topit crusta de gheață stau cu fața spre soare și intră în contact direct cu aerul.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 270.

ȚELUL ȘI CARIERA

Țelul pe care-l dăm vieții noastre pătrunde toate îndeletnicirile noastre. Dacă, de pildă, căutăm mai întâi a câștiga bani, tot ce vom face va decurge de acolo. Munca, poziția socială nu ar trebui să aibă nici o însemnătate în relațiile dintre oameni. Cinstea nu este ceva din afară, ci lăuntric; cel ce mai mult iubește pe Dumnezeu, cel ce mai mult se roagă, cel ce mai mult se străduiește a păzi poruncile, acela va fi cel mai aproape de Domnul. Iată ce are foarte mare însemnătate! Sloboziți-vă mintea de tot gândul legat de carieră. Nu există carieră în viața duhovnicească.

Sursa: 

Arhimandritul Sofronie Saharov, Din viață și din duh, traducere de Părintele Rafail Noica, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2

EXPLOZIA

Adevărul a fost rostit de multă vreme. Doar că ochii și urechile noastre nesimțitoare și îngreuiate au nevoie de o explozie.

Sursa: 

Compozitorul Arvo Pärt, Cântul inimii – puterea cuvântului și a muzicii (AP), traducere de Laura Mărcean & Olga Bers

CEI CE AU BOGĂȚII

Cei ce au bogății, cât de greu vor intra ei în împărăția lui Dumnezeu! Că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăția lui Dumnezeu.

Sursa: 

Domnul nostru Iisus Hristos

ICOANELE ORTODOXE

Sfantul Nicolae Velimirovici

Icoanele ortodoxe ale Maicii Domnului se recunosc cel mai degrabă după cele trei stele - una pe frunte, a doua pe umărul drept, a treia pe umărul stâng. Aceste trei stele simbolizează fecioria Fecioarei Maria înainte de naștere, în naștere și după naștere.

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici 1881 - 1956

POMUL RODITOR

Sfantul Nicolae Velimirovici

Ca un pom să poată crește, are nevoie să aibă înfipte rădăcinile în pământ. Tot astfel și sufletul: trebuie să fie sădit în âmpărăția cea duhovnicească, cerească, căci aceasta este temelia lui, care îl hrănește și din care el crește. Ca un pom să se poată dezvolta, are nevoie să fie udat. Tot astfel și sufletul: trebuie să fie stropit din belșug cu harul Duhului Sfânt, pentru a fi sănătos și puternic. Sfântul Antonie spune: "Precum un pom nu poate să crească dacă nu este stropit cu apă curată, tot astfel și sufletul nu poate să crească dacă nu se hrănește cu sevele cele cerești". Numai acele suflete cresc, care primesc pe Duhul Sfânt și sunt udate din belșug din cereștile izvoare. Ca un pom să poată să dea roadă, are nevoie de lumina și de căldura soarelui. Tot astfel și sufletul: are nevoie să fie luminat și încălzit de Domnul, Soarele veșnicei dreptăți, căci sufletul poate să vieze, să crească și să aducă roadă numai în razele și în căldura lui Dumnezeu celui viu și celui de viață făcător.

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici, Simboluri și semne, traducere de Gheorghiță Ciocioi, Ed. Sophia, București, 2009, p. 38-39.

LUMINA LIMPEDE

Trebuie să ne străduim să vedem ce ne arată Duhul Sfânt. Lumina lui Dumnezeu arată limpede tot ce se află în casa noastră - dar ca să vedem ceea ce e în ea trebuie să deschidem ochii și să ne uităm cu luare-aminte, cercetând cele ce se află în ea. Altfel, oricât de limpede ne-ar arăta lumina de zi a lui Dumnezeu cele ce se află în casa noastră, nu vom ști ce este în ea dacă nu o vom cerceta.

Sursa: 

Cuviosul Bonifatie de la Teofania, Bucuria de a fi ortodox, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, București, 2011,

TOATĂ FĂPTURA SĂ SE OSPĂTEZE

Toată făptura să se ospăteze și să laude preasfințita naștere a sfințitei Ana, că a născut lumii comoara de bunătăți nejefuită, fiindcă printr-însa Ziditorul a prefăcut, înomenindu-se, toată firea într-o mai bună stare.

Sursa: 

Sfântul Ioan Damaschin 676 - 749

CÂNTAREA ÎNGEREASCĂ

Am cugetat la înțelesul acestor cuvinte: "Pleni sunt coeli et terra majestatis suae" (Pline sunt cerurile și pământul de slava Ta). E vorba de fapt despre cântarea îngerească care a existat întotdeauna, pe care Mozart a auzit-o și a pus-o pe note. Este cântarea îngerească pe care sfinții călugări au scris-o și care se cântă azi în biserică. Omul nu poate să creeze singur așa ceva, un asemenea lucru. știm ce poate el să creeze și aceasta nu ne mulțumește. Problema este că omul doar cu greu poate să ajungă la aceste legi dumnezeiești, căci e prea nestatornic și nedesăvârșit. Legile dumnezeiești îi sunt ascunse pentru ca el să nu le lepede și pentru că nu e vrednic să le cunoască. Cred totuși că marii compozitori au avut acces nemijlocit la această comoară. Dar aceasta nu privește numai arta. E o problemă globală care e aceeași cu problema mântuirii: trebuie să mori ca să învii.

Sursa: 

Compozitorul Arvo Pärt, Cântul inimii – puterea cuvântului și a muzicii (AP), traducere de Laura Mărcean & Olga Bers

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente