Citatul zilei

LĂCOMIA PÂNTECELUI

Lăcomia pântecelui e stinsă prin înfrânare; curvia, prin dorul dumnezeesc și prin dorința bunurilor viitoare; iubirea de argint, prin compătimirea celor săraci; mânia, prin dragostea față de toți și prin bunătate; întristarea lumească, prin bucuria duhovnicească; trândăvia, prin răbdare, străruință și mulțumire către Dumnezeu; slava deșartă, prin lucrearea ascunsă a poruncilor și prin rugăciunea neîncetată întru zdrobirea inimii; mândria, prin aceea că nu judecăm și nu disprețuim pe nimeni, cum a făcut fariseul, ci ne socotim pe noi ca pe cei mai de pe urmă dintre toți.

Sursa: 

Sfântul Ioan Damaschin 676 - 749

RABDAREA

Prin răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre.

Sursa: 

Domnul nostru Iisus Hristos

GHEAȚA

Sfantul Inochentie al Odessei

Oare știți voi câte legi s-au avut în vedere la formarea gheții, iarna? Colea, pe cel mai neînsemnat pârâu, pe cea mai mică baltă, s-a repetat, în formă, ceea ce s-a întâmplat oarecând cu munții cei uriași și la formarea acelor stânci uriașe dintr-înșii, la care nu te poți uita fără de mirare și spăimântare! Toate acestea și altele multe sunt de ajuns pentru a încredința pe oricine că haina cea aspră și grea pe care iarna la venirea sa o aruncă în spinarea pământului pentru a apăra de mulțimea gerului și de moarte cele încredințate sânurilor lui, deși s-ar părea că se formează la întâmplare, totuși ea întotdeauna este țesută de o mână mult iscusită, după un model și într-un chip de mai înainte hotărât, după măsura trebuitoare și cu toate podoabele cu putință.

Sursa: 

Sfântul Inochentie al Odessei, ânțelepciunea dumnezeiască și rosturile naturii, traducere de patriarhul Nicodim Munteanu,

ANOMALIA

Sfantul Ioan din Kronstadt

De ce oare natura în întregul ei și toate ale sale își urmează cursul într-o ordine atât de înțeleaptă și de minunată? Fiindcă o conduce și o direcționează Însuși Creatorul. De ce oare în firea omenească - omul fiind suprema încununare a naturii - există atâta dezordine? De ce apar în viața omului atâtea dereglări și anomalii? Fiindcă omului i-a venit în minte să dispună el însuși de sine și să nu țină seamă de voința Creatorului. Omule păcătos, predă-te pe tine însuți și toată viața ta Domnului Dumnezeului tău și viața va începe să urmeze un curs înțelept, frumos, măreț, și te vei simți, cât vei trăi, minunat, precum sfinții lui Dumnezeu care s-au predat pe sine lui Hristos și pe care Biserica ni-i înfățișează zilnic drept modele de urmat.  

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 209.

HRANA

Sfantul Nicolae Velimirovici

Rănile lui Hristos au lucrat mai multe binecuvântări în lume decât sănătatea tuturor cezarilor romani. Euharistia nu înseamnă doar o aducere-aminte, ci și o prorocie. Prorocia ei este că întregul pământ va deveni trupul lui Hristos, carnea și sângele lui Hristos, astfel încât orice am mânca sau am bea, să-L mâncăm și să-L bem pe El. El ar trebui să fie hrana noastră de fiecare zi. Privindu-ne toată hrana prin Hristos, ea nu ne va mai părea o pradă din natură, ci mai degrabă jertfa naturii pentru noi, amintindu-ne de jertfa lui Hristos și, prin aceasta, de propria noastră chemare la jertfă. Trebuie să alegi să fii ori mândru, ori sărac în duh. Cea dintâi alegere va însemna o distrugere zgomotoasă, a doua, o zidire tăcută.

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici, Pătimirea Bisericii, traducere de Laura Mărcean, Ed. Sophia, București, 2010, p. 20.

HRISTOS ESTE UNICA IEȘIRE

Sfantul Serafim Rose

Hristos este unica ieșire din această lume; toate celelalte ieșiri - extazul sexual, utopiile politice, independența economică - nu sunt decât drumuri înfundate pe care putrezesc leșurile nenumăraților oameni ce le-au încercat.

Sursa: 

Părintele Serafim Rose 1934 - 1982

CÂNTECUL FĂPTURII

Pe Adam Îngerii l-au învățat să cânte. Toată creatura cântă. Cântă soarele și luna, cântă stelele și lumina. Întreg spațiul răsună de o armonie sfântă, pe care urechea noastră nu o poate cuprinde. De o miraculoasă simfonie este plin tot universul. Pentru că în univers nu domnește haosul, ci ordinea și disciplina. Toate, cerul și pământul, când ascultă de legile date de Creatorul lor, formează în spațiu o desăvârșită simfonie. Deși s-ar părea că dincolo de atmosfera Pământului domnește întunericul și tăcerea, nu este așa. Aceasta este numai aparent, pentru că organele pe care le avem noi, urechea și ochiul, au o putere de percepere limitată. în afară de ceea ce auzim sau vedem noi, există o infinită bogăție de sunete și culori, care vibrează mereu și cântă. Tăcerea și întunericul absolut domnesc numai în iad, care este numit de Hristos întotdeauna "întunericul cel din afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților" (Matei 25, 30). Acolo niciodată nu se aud cântece armonioase și frumoase. Acolo sunt sunete haotice care chinuiesc și înspăimântă permanent. Nici lumina nu este acolo o lumină care mângâie și încălzește, ci este o lumină moartă, neîntâlnită în spațiul creat de Dumnezeu, unde și lumina și sunetul sunt create ca să provoace fericirea și o liniște desăvârșită tuturor credincioșilor.    

Sursa: 

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Colo-n sus în vremea aceea, Ed. Mănăstirii Rohia, Rohia, 2010, p. 7-8.

CORBUL

Sfantul Simeon din Dajbabe

Întocmai precum în august un corb flămând va mânca fie și o smochină, tot astfel un biet om va spune o minciună într-o împrejurare nedorită. Corbilor li se cuvine să mănânce carne, iar oamenilor, să spună adevărul.

Sursa: 

Sfântul Simeon din Dajbabe, The Orthodox Word, nr. 271-72, traducere de Laura Mărcean, Ed. St. Herman, Platina, SUA, 2010, ca

MOLIA ȘI RUGINA

Sfantul Ioan din Kronstadt

Aici pe pământ, într-o lume a deșertăciunilor, într-o lume desfrânată și păcătoasă, "moliile" și "rugina", cele văzute numai cu gândul, "sapă" și "fură" comoara sufletului (Matei 6, 19). Care este remediul cel mai sigur împotriva acestei continue degradări prin păcat, împotriva moliilor și ruginei spirituale? Rugăciuni de iertarea păcatelor și credință. Credința dă viață, învie sufletul istovit și ademenit de pofte, stârpește moliile și rugina gândurilor păcătoase. Ea le este lor bici pedepsitor, iar nouă izvor de putere, de viață, de mântuire. Slavă Domnului pentru toate! Rugăciunea ne apără și ne izbăvește de păcat. Credința face casă bună cu rugăciunea, fiindcă prin rugăciune trăim împreună cu Domnul, care le-a făgăduit celor ce cer cu credință toate bunătățile: "Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel care caută află și celui care bate i se va deschide" (Matei 7, 7-8). Slavă cuvintelor Tale cuprinzătoare a tot adevărul, Doamne! Dă tuturor celor care îți cer prin mine, nevrednicul, bunătăți felurite, cele pe care și le dorește inima lor! Amin, așa să fie!

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 48.

BUNĂTĂȚILE TRUPULUI ȘI ALE SUFLETULUI

Sfantul Tihon din Zadonsk

Bună este lumina soarelui, a lunii și a stelelor, dar este un bun material, care luminează trupul. Bun este aerul, dar este un bun material care însuflețește trupul. Bună este pâinea și orice mâncare, dar sunt bunuri materiale care întăresc trupul. Bună este băutura, dar este un bun material care mângâie trupul. Bună este apa, dar este un bun material care spală trupul și-l răcorește. Bună este casa, dar este un bun material care adăpostește trupul. Bun este focul, dar este un bun material care încălzește trupul. Bună este îmbrăcămintea, dar este un bun material care acoperă trupul. Bune sunt roadele pomilor și iarba, dar sunt bunuri materiale pe care trupul le gustă. Bună este mierea, dar este un bun firesc, ce îndulcește trupul, ș.a.m.d. Altceva odihnește și împlinește sufletul. Există viață, care însuflețește sufletul; există lumină care luminează sufletul; există pâine și mâncare, care întăresc sufletul; există băutură, cu care el se răcorește; există casă, în care el se adăpostește; există dulceață, cu care el se îndulcește; există îmbrăcăminte, cu care el se acoperă, ș.a.m.d. Pentru suflet numai Dumnezeu este lumina, viața mâncarea, băutura, întărirea, răcorirea, mângâierea, desfătarea, bucuria, odihna, pacea, bogăția, cinstea, slava și toată fericirea. Fără Dumnezeu și în afara lui Dumnezeu sufletul nu poate trăi, nu se poate odihni, nu poate fi fericit. "Dumnezeu este iubire și cel ce rămâne în iubire rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne întru el! (1 Ioan 4, 16).

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Comoară duhovnicească din lume adunată, traducere de rasofora Domnica Țalea, Ed. Egumenița, Ga

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente