Citatul zilei

LEGEA SCRIPTURII

Cel ce a săpat pe table Legea Scripturii, de mâinile bătrânului este îmbrățișat ca un prunc, și ne dă nouă ca Lege sfântă, Evanghelia.

Sursa: 

Domnul nostru Iisus Hristos

UN COPIL PE ULIȚĂ

Sfantul Efrem Sirul

A fost văzut ca un copil pe uliță, și în El locuia Cel ce miluește toate.

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306 - 373

UNTDELEMNUL CANDELEI

Sfantul Ioan din Kronstadt

Când te rogi, fă totul cu înțelegere. Când torni untdelemn în candelă gândește-te că în fiecare zi și minut ale vieții tale Dătătorul de viață te ține în viață prin Duhul Său Preasfânt și că în fiecare zi, prin somn în privința trupului și prin rugăciune și cuvântul lui Dumnezeu în privința sufletului, toarnă în tine untdelemnul vieții, pentru a menține vie flacăra sufletului și trupului tău. Când pui o lumânare înaintea icoanelor adu-ți aminte că viața este întocmai ca o lumânare: când încetează să ardă, se stinge. și că unii o fac să ardă mai repede decât s-ar cuveni, prin patimi, prin prisos de mâncare, de vin și de alte desfătări.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 432.

ȘOAPTA VNTULUI

Sfantul Ioan din Kronstadt

Același vânt, o dată dezlănțuit, poate să bată în multe locuri; asemenea și Duhul lui Dumnezeu, Unul și același, poate să "bată" cu putere și tărie în soboarele îngerești cele fără de număr și în toți oamenii sfinți. "Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui" (Ioan 3, 8).

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 78.

CEASUL JUDECĂȚII

Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi un om care a fost judecat și osândit la moarte ori un bolnav ce zace pe patul morții. Cugetă și cercetează: ce face el atunci? Nu are grija bogăției, a cinstei, a slavei; nu caută să judece pe nimeni, tuturor iertându-le orice i-ar fi greșit; nu se gândește la îndestulare și la nimic din cele ce sunt ale acestei lumi. Numai moartea se află înaintea ochilor săi duhovnicești și frica ei tulbură inima lui. Întâmplarea aceasta, iubite creștine, ne povățuiește să nu uităm de moartea noastră. Să ne așteptăm și noi din clipă în clipă la cele ce aflăm acum la frații noștri, căci nu știm de se vor sfârși ei primii, cei pe care îi vedem acum în pragul morții, sau noi, cei ce nădăjduim încă a mai viețui în lume. Adesea se întâmplă ca aceia care se gândesc să-și trăiască viața mai departe să cadă tot atunci fără suflare și să fie întinși în sicriu înaintea celor care se găsesc pe patul morții. Căci noi toți suntem osândiți la moarte; Dumnezeu fiecăruia îi spune prin cuvântul Său ceea ce i-a grăit strămoșului nostru: "Pământ ești și în pământ te vei întoarce" (Facerea 3, 19). De ce oare nu ținem în mintea noastră această judecată? De ce nu ne pregătim pentru săvârșire [sfârșit]? De ce ne făgăduim nouă înșine zile îndelungate, de vreme ce acestea nu sunt sub stăpânirea noastră, ci stau doar în puterea lui Dumnezeu?

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

OGLINDĂ ȘI CONSERVĂ

Sfantul Nicodim Aghioritul

Omul este fie oglindă, fie capac de conservă. Dacă razele soarelui nu cad peste el, nu strălucește.

Sursa: 

Cuviosul Paisie Aghioritul, Mica filocalie, traducere de Părintele Victor Manolache, Ed. Egumenița, Galați, 2009, p. 44.

KILOMETRAJUL FERICIRII

Sfantul Ioan din Kronstadt

Toți iubim viața, ne zbatem pentru a ne-o face fericită, în realitate însă ne-o irosim în patimi. De ce? Deoarece căutăm viață acolo unde nu e de găsit.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 210.

PĂCATELE

Păcatele să le ocolim cu toată puterea, fugind de ele. Căci fericit cu adevărat este cel ce caută virtutea și se îndeletnicește cu ea și cercetează cu grijă tot ce este virtute, apropiinduse prin ea de Dumnezeu și unindu-se cu El în minte.

Sursa: 

Sfântul Ioan Damaschin 676 - 749

PUTEREA LUMII

Omul, abuzând de libertatea pe care a primit-o de la Dumnezeu, a căzut din starea lui cea dintâi și, din stăpîn a devenit rob, rob al instinctelor; toate s-au întunecat înlăuntrul lui iar odată cu căderea lui s-a tulburat toată creația. în niște prăpăstii întunecate urlă slugile iadului, care încearcă să încurajeze fărădelegea, desfrâul, păcatul. Pe anumite unde, prin unele programe, prin unele pagini, satana cu insistență încearcă să ni se strecoare în suflet, în gând, în inimă și în viață, nouă și copiilor noștri. O luptă, un război uriaș a pornit satana pe pământ împotriva lui Hristos.

Sursa: 

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Cuvintele Părintelui - un ghid al frumuseții lăuntrice, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 90-91

CRINUL

Sfantul Nicolae Velimirovici

Crinul este simbolul neîngrijorării. "Luați seama la crinii câmpului cum cresc: nu se ostenesc, nici nu torc" (Matei 6, 28). Ei își țes astfel de odăjdii, că nici împăratul Solomon nu a fost îmbrăcat în asemenea veșminte întru toată slava sa. Sfântul Nil Sinaitul, în lucrarea sa "Despre iubitorii de argint", scrie despre însemnătatea crinului ca simbol: "Sufletul desăvârșit este asemenea crinului între mărăcini, iar aceasta însemnează sufletul care trăiește fără griji deșarte în mijlocul celor care se îngrijesc de multe".

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici, Simboluri și semne, traducere de Gheorghiță Ciocioi, Ed. Sophia, București, 2009, p. 39.

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente