Citatul zilei

INIMA IUBITOARE DE AGONISEALĂ

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare

Inima iubitoare de agoniseală se aseamănă cu focul care se întinde din ce în ce mai departe pe materia ce arde și distrugând una, cuprinde alta.

Sursa: 

Sfântul Vasile cel Mare 330 - 379

CURĂȚAREA POMULUI

Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi că un grădinar, când curăță un pom - un măr sau altul asemenea -, îi taie vlăstarii și ramurile netrebuincioase, care vlăguiesc pomul de puteri și opresc roadele din creșterea lor sau care pot să-l și usuce, de nu vor fi tăiate dintru început. Tot omul este asemenea unui pom și dinlăuntrul său, din inimă, întocmai unor cioturi și unor lăstari, se ivesc gândurile cele rele, poftele necurate, mânia, răutatea, iubirea de argint, hoția, minciuna, viclenia, lăcomia, cârtirea, hula și toate celelalte, după cum zice Hristos: "Din inimă ies gânduri rele, ucideri, adultere, desfrânări, furtișaguri, mărturii mincinoase, hule" (Matei 15, 19). Precum grădinarul curăță un pom, tăindu-i ramurile și cioturile netrebuincioase, pentru ca acestea să nu strice pomul când vor crește, așa i se cuvine oricărui creștin să-și curețe inima și să taie din ea cugetele rele îndată ce vor începe să iasă din inimă și să se arate, pentru ca nu cumva, crescând ele, să păgubească omul lăuntric și duhovnicesc. Așa precum cioturile și lăstarii netrebuincioși, crescând din pom, îl secătuiesc de vlagă și astfel îl fac neroditor, iar mai apoi îl și usucă, întocmai și gândurile rele, de nu sunt tăiate de la început, ci li se îngăduie să crească, îl aduc la istovire pe omul cel lăuntric și duhovnicesc, îl fac neroditor și îi preschimbă sufletul într-o ramură uscată, iar mlădița uscată se va scoate afară din via lui Hristos (Ioan 15, 6). Sfârșitul unui asemenea suflet este arderea, după cum zice și Scriptura: "Iată, securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc" (Matei 3, 10).

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

AVÂND GÂNDURI BUNE PENTRU CEILALȚI

Având gânduri bune pentru ceilalți, veți putea vedea în orice persoană pe care o veți întâlni o ființă scumpă. în schimb, având gânduri urâte, fața voastră, energiile voastre psihice vă vor irosi relațiile și vă vor afecta anturajul. Când harul este cu tine, nu mai vezi defectele altora; nu mai vezi decât suferințele și dragostea pentru frați.

Sursa: 

Părintele Sofronie Saharov 1896 - 1993

STATORNICIA CREDINȚEI

Sfantul Ioan din Kronstadt

Cum trebuie să creadă în Hristos cel ce nu-și îngăduie nici o clipă să pună la îndoială cele spuse de Domnul în Sfânta Evanghelie și cele cuprinse în învățătura curatei Sale Mirese - Biserica? Se cuvine să adune în inimă o credință atât de puternică, încât, păstrându-și libera voință, să nu se lase cuprins nici o clipă de prefăcătorie și nici atras de partea potrivnicului. Creștinul nu trebuie să fie ca valurile mării, iscate și apoi risipite de vânt. Credința noastră să nu fie "da și nu", ci numai "da" întru Hristos (cf. 2 Corinteni 1, 19).

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 445.

DIN ÎNALT VINE FIREA LUI

Sfantul Efrem Sirul

Din înalt vine Firea Lui și din adânc Haina Lui legată pentru totdeauna de haina celui ce își dezbracă acum haina sa [Col 3,9]. Și voi să dobândiți acum din ape de la El haină care nu se învechește și nici nu se strică, haină care pe cei ce o poartă îi îmbracă în veșnicie.

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306 - 373

FRUMUSEȚEA FIRII

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare

Dumnezeu, înainte de a fi cele ce se văd acum, a gândit și a pornit să aducă la existență cele ce nu erau; în același timp a gândit și cum trebuie să fie lumea și ce formă să-i dea materiei, ca să fie în armonie cu ea. Cerului i-a rânduit o natură potrivită cerului, iar formei pământului i-a dat o substanță proprie și trebuincioasă lui. Focului, apei și aerului le-a dat forma pe care a voit-o și le-a adus la existență așa cum o cerea rațiunea fiecăreia din cele create. A unit într-o prietenie nesfărâmată, într-o singură unitate și armonie, întreaga lume, alcătuită din diferite părți.

Sursa: 

Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, traducere de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, București, 1986, p. 86.

MIREASMA BINEPLĂCUTĂ

Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi că, atunci când focul se atinge de tămâie sau de o altă pulbere bine mirositoare, apare dintr-o dată fumul și se ridică o mireasmă bineplăcută. ântocmai se întâmplă și atunci când harul Duhului Sfânt se atinge de o inimă omenească: în clipa aceea, într-o asemenea inimă se deșteaptă suspinul și rugăciunea cea adevărată, la fel ca și buna mireasmă ce-a fost stârnită de foc, și se înalță la Tatăl Ceresc, dobândind la Dânsul har și milă. Această întâmplare ne învață să cerem Duhul Sfânt de la Dumnezeu, pentru ca El să trezească adevărata rugăciune în inimile noastre - "Duhul înfierii, prin care strigăm: Avva! Părinte!" (Romani 8, 15).

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

LIBERTATE

Sfantul Nicolae Velimirovici

Pe porțile oricărei țări creștine ar fi trebuit scrise cu litere mari cuvintele Apostolului Pavel: “Căci voi, fraților, ați fost chemați la libertate, numai să nu folosiți libertatea ca prilej de a sluji trupului, ci slujiți unul altuia prin iubire” (Gal.5, 13).

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici 1881 - 1956

SUFLETUL OMULUI

Sfantul Nicolae Velimirovici

Hristos niciodată n-a făcut vreo observație asupra trupului vreunui om. El nu i-a spus lui Zaheu: „Cât ești de mic!”, nici lui Iuda: „Cât ești de urât!”, nici slăbănogului: „Cât ești de slab!”, nici leprosului: „Cât de rău miroși!” El a petrecut neîntrerupt cu realitatea din oameni, adică cu sufletele – căci sufletul le vorbea sufletelor, și sufletul tămăduia și ridica sufletele. De aceea, când îți vorbește omul, nu te gândi la trupul lui, nu cerceta trupul lui, ci privește la sufletul lui, cercetează sufletul lui, deprinde-te cu sufletul lui – și atunci îl vei înțelege.

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici 1881 - 1956

FIRUL DE PĂR

Sfantul Ioan din Kronstadt

Nici un fir din părul capului vostru nu se va pierde... Ce înseamnă asta? Nici un gând sfânt pe care îl țineți în minte nu se va pierde nici pentru Dumnezeu, nici pentru oameni. Fiindcă știm că gândurile, ideile sfinte și simțămintele sfinților lui Dumnezeu se păstrează până astăzi intacte, au fost trecute în marea carte a vieții.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 277.

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente