Citatul zilei

BINELE FACUT

Dumnezeu nu caută binele făcut, ci scopul pentru care a fost făcut.

Sursa: 

Sfântul Ioan Damaschin 676 - 749

CUM ÂȚI PETRECI TIMPUL?

"Cum îți petreci timpul?" - a fost întrebat un pustnic care aproape că nu știa să citească. Acesta a răspuns: "Mântuitorul mi-a dăruit o vedere, și tot privesc". "La ce?" "La pătimirile lui Hristos. Îl am întotdeauna în fața ochilor. în aceste pătimiri găsesc tot ce-mi face trebuință, și nimic nu m-a apropiat atât de mult prin dragoste de Domnul meu Iisus Hristos ca vederea pe care mi-a dăruit-o El". Cu toții putem urma pustnicului acestuia.    

Sursa: 

Cuviosul Bonifatie de la Teofania, Bucuria de a fi ortodox, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, București, 2011,

MLĂDIȚA VIȚEI

Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi că via își dă rodul său celui care a sădit-o, după cum zice Apostolul: "Cine sădește vie și nu mănâncă din roada ei?" (1 Corinteni 9, 7). Fiecare creștin este ca o mlădiță care a fost sădită în via Sfintei Biserici și împrejmuită cu întăritura Legii lui Dumnezeu, adăpată cu Cuvântul Domnului și îngrășată din Sfintele Taine și de aceea trebuie să-I aducă lui Dumnezeu, Săditorului și Hrănitorului ei, rodul faptelor celor bune, adică al dragostei, al răbdării și al blândeții, "rodul buzelor care preaslăvesc numele Lui" (Evrei 13, 15). Dacă este cineva care nu aduce rodul cel bun, i se cuvine aceluia a se teme de tăierea despre care ne spune ânaintemergătorul: "Iată, securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc" (Matei 3, 10). ântâmplarea aceasta și cugetarea asupra ei te îndeamnă spre adevărata pocăință și spre roadele ei, fără de care ea nu poate fi adevărată.

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

APA

Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă săltătoare spre viață veșnică.

Sursa: 

Domnul nostru Iisus Hristos

PUNCTUL DE SPRIJIN

Sfantul Ioan din Kronstadt

Despre caracterul limitat al lumii și îndeosebi al omului: lumea dă un punct de sprijin făpturilor corporale, ca să nu se risipească în nemărginire.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 40.

E CU NEPUTINȚĂ

Sfantul Efrem Sirul

După cum e cu neputință să-ți cumperi pe bani, fără să te ostenești, știința de carte sau orice alt meșteșug, tot așa e cu neputință să dobândești deprinderea în virtute fără osârdie și fără zel.

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306 - 373

VASUL SUFLETULUI

Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi că într-un vas umplut sau într-o cofă plină cu apă nu mai poate să încapă nimic, însă, dimpotrivă, într-un vas gol încape orișice. Pricepe de aici că asemenea și sufletul cel plin de dragostea acestei lumi, adică de iubirea de slavă, de mândrie, de argint și de plăceri trupești, nu mai poate primi în sine nimic ceresc și duhovnicesc: nu poate să-L iubească pe Dumnezeu și să dorească bunătățile cerești după cuviință și nici să aibă în sine bucuria cea duhovnicească. Din aceasta învață, creștine, să alungi dragostea lumească, pentru ca iubirea de Dumnezeu să intre în inima ta. Cele ce sunt asemenea pot fi așezate împreună - cum ar fi, de pildă, apa să fie pusă cu apa -, iar cele potrivnice, așa cum sunt bunăoară apa și cu focul, nu ar putea să încapă în același vas. Nu este dragostea lui Dumnezeu în inima în care se află iubire de argint, de slavă, de cinste și de stăpânire, precum nici într-o inimă iubitoare de cele bune nu se găsește dragostea lumii. Căci dragostea de Dumnezeu și cea lumească sunt lucruri potrivnice și de aceea nu pot fi împreună, ci se izgonesc una pe cealaltă. "Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau pentru unul se va strădui iar pentru celălalt va trândăvi; nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona", grăiește Hristos (Matei 6, 24).

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

NĂZUINȚA SPRE LUMINĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

Aici pe pământ, toate năzuiesc spre lumina soarelui, a lunii sau a focului, și nu vor, le e urât și tânjesc când se află în întuneric; dar marea majoritate a oamenilor nu caută lumina veșnică a âmpărăției Cerurilor și nu se înspăimântă de întunericul veșnic și de nepătruns; ba chiar multora le place să fie în întunericul păcatului, și nu vin la lumină, ca să nu se dea în vileag faptele lor. Fraților și surorilor care ați căzut în întuneric, fie-vă milă de sufletele voastre nemuritoare, năzuiți spre lumina veșnică, părăsiți cât mai repede cu putință întunericul veșnic, timpul zboară repede! "Eu sunt Lumina lumii; cel ce vine după Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții" (Ioan 8, 12). Citiți Evanghelia: iată soarele nostru!

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Liturghia: Cerul pe pământ, traducere de Boris Buzilă, Ed. Deisis, Sibiu, 1996, p. 101.

PATIMILE SUFLETESTI

Betia, curvia, preacurvia, furtul și cele apropiate acestora, oricât sunt de urâte la arătare celor evlavioși și celor ce fug de ele, sau le pedepsesc, nu pricinuiesc atâta durere celor ce stăruiesc în ele fără să se îndrepte, în comparație cu patimile sufletești, care sunt cu mult mai rele și mai grele ca acelea și care duc la starea dracilor și la osânda veșnică rânduită acelora pe cei stăpâniți de ele.

Sursa: 

Sfântul Ioan Damaschin 676 - 749

RAMURA TĂIATĂ

Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi o ramură tăiată din pom și uscată, care nu mai trebuiește la nimic decât la ardere. ânțelege de aici că acela care prin trândăvie și prin viața cea rea se va desprinde de Hristos, Care "este vița cea adevărată", nu doar că nu va mai putea aduce nici o roadă, ci se va și usca întocmai ca mlădița cea tăiată; iar astfel de mlădițe "se adună și se aruncă în foc și ard", după cum El ânsuși ne învață (Ioan 15, 1-6). Prin aceasta ești povățuit să te ții strâns de Dânsul prin credință și prin dragoste, să te depărtezi de tot păcatul și să te alipești numai de Hristos, făcându-te asemenea Lui întru smerenie și întru răbdare.

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente