Citatul zilei

AERISIREA ÎNCĂPERII

Sfantul Ioan din Kronstadt

"Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui și toate acestea se vor adăuga vouă" (Matei 6, 33). Cum, în ce chip să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu? Iată cum. Dacă vrei să-ți aerisești locuința sau să te plimbi la aer curat, gândește-te mai întâi dacă propria-ți inimă este sau nu curată. Mulți dintre noi doresc să-și aerisească încăperea în care trăiesc (ceea ce este excelent) sau să se plimbe în aer liber, dar nu se gândesc că le este tot atât de necesară aerisirea sufletului și a inimii (o aerisire, ca să zicem așa, spirituală, a suflării de viață) și, trăind în aer curat, își îngăduie gânduri murdare, impulsuri indecente ale inimii, vorbe spurcate și chiar o spurcăciune trupească.    

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 257-258.

LUCRURILE STRĂLUCITOARE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Noi iubim tot ceea ce strălucește pe pământ: aurul, argintul, pietrele prețioase, cristalele, veșmintele de mătase... De ce oare nu iubim slava viitoare la care Dumnezeu ne cheamă? De ce nu năzuim să devenim strălucitori ca soarele? "Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în âmpărăția Tatălui lor" (Matei 13, 43). Aceasta pentru că natura sufletului nostru s-a pervertit prin păcat, iar noi suntem legați de pământ și nu de cer, de lucrurile stricăcioase mai degrabă decât de cele nestricăcioase; pentru că iubim slava trecătoare, stricăcioasă și înșelătoare a acestui pământ. De ce există în noi o astfel de dragoste pentru tot ceea ce strălucește? Pentru că sufletul nostru a fost creat pentru lumina cerului și pentru că el a fost, la origine, cu totul lumină, cu totul strălucitor, lumina este deci înnăscută în noi, sensul și nevoia de lumină sunt înnăscute în noi. ândreaptă-ți această năzuință către lumina Cerului!

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea întru Hristos, traducere de diac. Dumitru Dura, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, p. 1

LUMINA ORBITOARE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Ce s-ar întâmpla, Domnul meu și Mântuitorul meu Iisus Hristos, dacă lumina Dumnezeirii Tale ar țâșni din Preasfintele Tale Taine, când ele odihnesc pe Masa Sfântului Altar sau pe Sfântul Disc, sau în chivot, sau când preotul le poartă la pieptul său, ducându-se la un bolnav? Toți cei care ar vedea această lumină s-ar pleca la pământ înfricoșați, căci înșiși ângerii își acopăr fața de frica slavei tale nepătrunse, și totuși, cât de indiferenți sunt oamenii față de aceste Taine cerești?

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea întru Hristos, traducere de diac. Dumitru Dura, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, p. 9

A NU ȘTI SCRIPTURA

Sfantul Efrem Sirul

A nu ști Scriptura e un neajuns pentru om, dar cel ce o cunoaște și o neglijează are un îndoit neajuns.

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306 - 373

SFÂNTUL EFREM SIRUL

Sfantul Luca al Crimeei

Sfântul Efrem Sirul a spus: „Nu poți suferi jignirile? Taci”. Atât se cere: taci, și te vei liniști îndată. Iar înțeleptul Isus, fiul lui Sirah, a zis: „Dacă vei sufla în scânteie, ea se va aprinde; dacă vei scuipa, se va stinge”. Dacă sunteți jigniți, prin tăcere și liniște îl veți dezarma cu desăvârșire pe cel care vă defăimă și vă jignește: el va amuți așa cum se stinge scânteia când scuipi în ea, ceea ce se poate vedea și din viețile multor sfinti.

Sursa: 

Sfântul Ierarh Luca al Crimeei 1877 - 1961

CÂND A ÎNCEPUT TIMPUL?

Curgerea timpului a început odată cu mișcarea ființelor zidite. De aceea, este în zadar să căutăm timp înainte de Facere - cum ar veni, timp înaintea timpului. Căci dacă nu ar fi mișcarea făpturii duhovnicești și a celei trupești, adică trecerea din trecut prin prezent în viitor, n-ar mai fi nici un timp. Așadar mai drept este să spunem că timpul a început odată cu făptura decât că făptura a început odată cu timpul - însă amândouă sunt de la Dumnezeu, "pentru că de la El și prin El sunt toate" (Romani 11, 36).

Sursa: 

Cuviosul Bonifatie de la Teofania, Bucuria de a fi ortodox, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, București, 2011,

DUMNEZEU E PRETUTINDENI

Dumnezeu este asemenea unui cerc ale cărui margini nu sunt nicăieri, iar al cărui centru este pretutindeni.

Sursa: 

Fericitul Augustin 354 - 430

MĂRFURI BUNE

Sfantul Tihon din Zadonsk

Așa precum neguțătorul din diferite țări adună mărfuri felurite și, aducându-le în casa sa, le tăinuiește pe acelea, asemenea îi este cu putință și creștinului a aduna din toată lumea gânduri folositoare pentru suflet și a le așeza în cămara inimii sale, zidindu-și sufletul cu ele.

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

DEZGHEȚUL APELOR

Sfantul Ioan din Kronstadt

Dezghețul lacurilor și râurilor este o imagine a despărțirii sufletului de trup. Când apele scapă de chingile gheții, luciul lor începe să stea față către față cu aerul, care le mângâie cu suflarea sa, iar razele soarelui prind a se răsfrânge în ele. Așa se întâmplă cu sufletele curate, care se despart de trup; ele stau față către față cu Hristos, Care le revigorează și le luminează. Atâta timp cât stă deasupra lor crusta gheții, apele zac ca într-o temniță, încătușate, neavând o comunicare directă cu aerul și cu lumina soarelui. Așijderea și sufletele noastre, cât timp trăiesc sub un înveliș trupesc, nu pot comunica nemijlocit cu Dumnezeu și cu sfinții, ci doar parțial, prin intermediul acelui înveliș. Iar când va cădea învelișul trupului, vom vedea pe Domnul față către față, așa cum apele de pe care s-a topit crusta de gheață stau cu fața spre soare și intră în contact direct cu aerul.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 270.

ȚELUL ȘI CARIERA

Țelul pe care-l dăm vieții noastre pătrunde toate îndeletnicirile noastre. Dacă, de pildă, căutăm mai întâi a câștiga bani, tot ce vom face va decurge de acolo. Munca, poziția socială nu ar trebui să aibă nici o însemnătate în relațiile dintre oameni. Cinstea nu este ceva din afară, ci lăuntric; cel ce mai mult iubește pe Dumnezeu, cel ce mai mult se roagă, cel ce mai mult se străduiește a păzi poruncile, acela va fi cel mai aproape de Domnul. Iată ce are foarte mare însemnătate! Sloboziți-vă mintea de tot gândul legat de carieră. Nu există carieră în viața duhovnicească.

Sursa: 

Arhimandritul Sofronie Saharov, Din viață și din duh, traducere de Părintele Rafail Noica, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente