Duminica Orbului din naștere - 6 după Paști: Page 4din5

PrintPrint

Amintiţi-vă de Sfinţii Apostoli. Erau oameni simpli, care nu aveau nici o legătura cu ştiinţă. Aceşti modeşti pescari erau nevăzători în ochii mai-marilor preoţilor şi fariseilor celor care se mândreau cu cunoştinţele lor.       Şi spune-mi: cine a văzut şi a cunoscut adevărul lui Hristos, cine a primit lumina lui Hristos într-o măsura mai mare decât Sfinţii Apostoli, care au luminat toată lumea cu lumina învăţăturii Evangheliei? Ei erau mai înainte nevăzători, dar apoi s-au umplut de lumina duhovnicească. Există şi astăzi mulţi oameni întunecaţi la suflet, care nu sunt luminaţi de nici o ştiinţă şi care nu ştiu filosofie. Aceştia sunt nevăzători. Dar căţi dintre aceşti nevăzători au devenit văzători, care înţeleg totul, care au cunoscut esenţa tuturor lucurilor, care au cunoscut adevăratele scopuri ale vieţii omeneşti în lumina adevărului lui Hristos?

Cum au devenit ei văzători din nevăzători?

Pe ei i-a luminat lumina lui Hristos, lumina-adevărată, care a venit în lume. Ei au fost cei cărora Domnul Iisus Hristos le-a dat putere asupra fiilor lui Dumnezeu. Dar oare fiii lui Dumnezeu pot fi orbi? Nu! ei sunt văzători, cunosc mai mult decăt oricine adevărul, au primit lumina autentică, adevărată.        Domnul a venit să astupe cu lumina Sa dumnezeiască orice înţelepciune omenească deşartă, orice lumină artificială, care fumegă înălţată de oamenii plini de mândrie, de părere de sine. Ei consideră că pot cuprinde cu mintea lor adevărul întreg. Pe aceştia, care se consideră văzători, Domnul i-a făcut nevăzători, iar pe oamenii simpli, cu inima curată, care au primit Sfânta Evanghelie cu credinţa deplină, precum copiii mici primesc cuvintele părinţilor lor, i-a făcut văzători.         Voi vă credeţi învătători ai poporului şi nu vă considerati orbi. Vai voua, pentru ca nu înţelegeţi că sunteţi orbi! Ascultaţi cuvântul lui Dumnezeu către Sfântul Proroc Iezechiel:      ,, Fiul omului! Tu locuieşti în mijlocul casei răzvrătirii; ei au ochi să vadă şi nu văd; ei au urechi să audă şi nu aud; fiindcă ei sunt o casă a răzvrătirii ” (Iezechiel 12, 2).      La cine se refereau aceste cuvinte? Pe cine a numit Domnul prin gura prorocului ,,casa răzvrătirii”? Aceste cuvinte se refereau la poporul lui Israel, care făcea ce făcea şi se lepăda de adevărata închinare, şi pornea pe căile strâmbe ale păgănismului. Evreii se răzvrăteau împotriva lui Dumnezeu, se ridicau împotriva Acelui Dumnezeu Care i-a făcut popor ales, Care i-a scos din robia Egiptului. L-au părăsit pe Dumnezeul lor şi se închinau baalilor şi astartelor. De aceea au asurzit şi au orbit, nu înţelegeau dreptatea, erau surzi la cuvintele adevărului. De aceea, văzând nu vedeau şi auzind nu auzeau.

Dar oare sunt puţini astăzi între oameni astfel de răzvrătiţi? Aceştia sunt toţi cei care nu doresc să cunoască lumina adevărată, preferă să meargă nu pe calea lui Hristos, ci pe propriile căi. Iar Domnul vorbeşte prin prorocul că toţi răzvrătiţii sunt orbi şi surzi faţă de adevăr.     Iată ce spune Sfântul Prooroc Isaia despre cei orbi duhovniceşte:     ,, Şi vor duce orbii pe o cale pe care nu o ştiau şi îi vor face să umble

Continut recent

Comentarii recente