Duminica Ortodoxiei - 1 a Postului Mare: Page 5din5

PrintPrint

Apostolul.

Când a dat Satanei pe amestecătorul de sânge, a zis: „Spre pieirea trupului” (I Corinteni 5, 5), adică sufletul lui nu trebuie să-l piardă Satana. Vezi câtă putere are robul lui Dumnezeu? Așadar, nu te teme de Satana, căci el este căzut si slab. Dimpotrivă, nimeni nu este mai tare decât omul care are o îmbucurătoare încredere în Dumnezeu.

Toate acestea le zic eu nu pentru a scăpa pe Satana de toată ocara, ci pentru a ne scăpa pe noi ele neîngrijire și ele ușurătatea minții. Satana dorește foarte ca noi să aruncăm asupra lui vinovăția păcatelor noastre, și prin aceasta să ne amăgim și să ne adormim pe noi înșine, să săvârșim tot felul de păcate și necurmat să înmulțim și să mărim pedeapsa noastră, pierzând toată iertarea.

Noi, însă, să nu facem una ca aceasta, ci să ne venim întâi cunoștința de noi înșine. Să învățăm a cunoaște rănile noastre și atunci vom nimeri și leacul cel cuvenit; dimpotrivă, când cineva nu-și cunoaște boala sa, nu se îngrijește nici de vindecarea ei. Noi am săvârșit multe păcate, știu aceasta; noi toți ne numărăm între cei vinovați, însă noi totdeauna trebuie să nădăjduim iertarea si totdeauna putem să ne pocăim. Tu ești bătrân și stai la capătul vieții. Să nu crezi că pentru tine n-ar mai fi timp de pocăință, nici să te deznădăjduiești de mântuirea ta, ci gândește la tâlharul care chiar pe cruce s-a mântuit.

Ce este mai scurt decât un minut si totuși el a fost de ajuns spre a-i face mântuirea? De ești tânăr, nu te bizui pe tinerețea ta si nu-ți închipui că ai să trăiești îndelung. „Ziua Domnului vine ca furul noaptea” (Tesaloniceni 5, 2) și Dumnezeu a ascuns ceasul morții noastre pentru ca noi să arătăm râvna și îngrijirea noastră pentru mântuire.

Nu vezi tu, oare, cum în toate zilele mulți sunt răpiți de moarte înainte de vreme. De aceea Sirah ne sfătuiește: „Nu întârzia a te întoarce la Domnul și nu lăsa din zi în zi” ( Iisus Sirah 5, 8), ca nu cumva, în întârzierea ta, să fi smuls. Sfătuirea cea de mai sus trebuie să o bage de seamă bătrânul, pe aceasta din urmă tânărul.

Dar poate că tu trăiești în siguranță, ești bogat, ai toate cu prisosință și nu te apasă nici o nenorocire. Dar ascultă pe Apostolul Pavel, care scrie: „Când vor zice: pace și liniște, atunci fără de veste va veni peste dânșii pieirea” ( I Tesaloniceni 5, 3). Soarta omenească totdeauna este supusă schimbării, iar ceasul morții noastre nu stă în voia noastră.

Dimpotrivă, în voia noastră este orice faptă bună și unde ea se află, diavolul nu poate avea nici o putere, nici moartea nu ne va găsi nepregătiți.

Fie ca Hristos să ne dăruiască aceasta, căci El, Domnul nostru, este bun și plin de iubirea de oameni. Amin.

Continut recent

Comentarii recente