Danion Vasile - Tinerii si sexualitatea. Pacate vechi, pacate noi

Coperta: 
Danion Vasile - Tinerii si sexualitatea. Pacate vechi, pacate noi
În fata „culturii pacatului”  -  Mitropolitul Serafim Joanta 
 
Cartea lui Danion Vasile Tinerii si sexualitatea este, prin tema pe care o trateaza, o carte rara în 
literatura bisericeasca. Autorul marturiseste ca a reflectat îndelung si s-a sfatuit cu duhovnici renumiNi 
despre oportunitatea abordarii acestui subiect care Nine, prin natura lui, de viaNa intima a omului, având un 
caracter cvasi-sacru. Totusi decaderea morala fara precedent a lumii de astazi, care si-a facut aproape un 
scop din cautarea placerii (Parintele Staniloae vorbeste despre un „pansexualism dizolvant”, iar Parintele 
Sofronie de la Essex de o adevarata „cultura a pacatului”), ca si necunoasterea voii lui Dumnezeu în 
legatura cu viaNa conjugala (nestiinNa fiind, dupa SfinNii ParinNi, primul din cei trei uriasi - alaturi de 
trândavie si uitare - care ucide sufletul omului) fac necesara o astfel de carte. De fapt, tinerii însisi au 
cerut-o si tot ei au exprimat aprecieri superlative înca pe când ea era doar pe Internet. Fratele Danion 
Vasile a scris aceasta noua carte din iubire faNa de semenii sai tineri ca si el, dar si din datoria de „strajer”, 
alaturi de ceilalNi slujitori ai Bisericii pusi de Dumnezeu sa trâmbiNeze celorlalNi pericolul care îi paste sau 
în care se afla. Iata ce spune proorocul Iezechiel: Când Eu voi zice pacatosului: „Pacatosule, vei muri”, 
si tu nu-i vei grai nimic, ca sa prevestesti pe pacatos sa se abata de la calea lui, atunci pacatosul acela va 
muri pentru pacatele sale, iar sângele lui îl voi cere din mâna ta (Iez. 33, 8). Si tu, fiul omului, spune 
casei lui Israel: Voi ziceNi asa: „Nelegiuirile noastre si pacatele noastre sunt asupra noastra si ne 
stingem în ele; cum vom putea dar sa traim?” Spune-le: Precum e adevarat ca Eu sunt viu, tot asa este de 
adevarat ca Eu nu voiesc moartea pacatosului, ci ca pacatosul sa se întoarca de la calea sa si sa fie viu. 
ÎntoarceNi-va, întoarceNi-va de la caile voastre cele rele! Pentru ce sa muriNi voi, casa lui Israel? (Iez. 33, 
10-11). 
Asadar, Dumnezeu voieste ca toNi oamenii sa se mântuiasca si la cunostinNa adevarului sa vina (I 
Tim. 2, 4). Pentru aceasta însa, fiecare trebuie sa faca efortul de a ajunge la cunoasterea adevarului, care îl 
face liber (cf. Ioan 8, 32). 
În privinNa vieNii conjugale, Sfânta Scriptura ne spune ca Dumnezeu l-a facut pe om barbat si femeie 
si ca i-a dat porunca sa se înmulNeasca, sa umple pamântul si sa-l stapâneasca (cf. Fac. 1, 27-28). Unirea 
conjugala dintre barbat si femeie, numita în Biblie „cunoastere”, pentru ca este o descoperire a unuia în 
celalalt, are deci ca scop perpetuarea vieNii si înmulNirea neamului omenesc. 
Noi nu cunoastem cum ar fi fost unirea între barbat si femeie daca n-ar fi intervenit pacatul originar. 
Unii SfinNi ParinNi spun chiar ca înmulNirea neamului omenesc s-ar fi facut pe alta cale decât prin unirea 
conjugala asa cum se cunoaste ea dupa pacat. Cert este ca pacatul originar a afectat si unirea conjugala a 
primilor oameni si a urmasilor lor prin falsificarea iubirii si apariNia placerii patimase. Sfânta Scriptura ne 
spune ca

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
vasi
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente