TĂRIA LUMINII

PrintPrint
Aşa cum în lumina soarelui putem vedea şi aerul, şi pământul, şi apa, tot ce se află în văzduh şi pe pământ, aşijderea şi în lumina soarelui imaterial putem vedea cu ochiul inimii lumea duhurilor, a îngerilor, a sfinţilor; pe Maica Domnului, pe patriarhii biblici, prooroci, apostoli, ierarhi, ucenici, cuvioşi, toţi sfinţii; îi vedem cu ochiul inimii (prin credinţă) întocmai cum vedem cu ochii fireşti realităţile lumii senzoriale. O inimă simplă şi curată poate vedea, de pildă, cu ochiul lăuntric chipul Maicii Domnului ca şi cum ar vedea cu ochi trupeşti oricare alt obiect.   
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 418.

Comentarii recente