FRUNZELE COPACILOR

PrintPrint
Ale cui sunt frunzele copacilor? Ale lui Dumnezeu. Ale cui sunt gândurile bune care îţi vin în minte? Ale lui Dumnezeu. Cine a dat copacilor, pomilor, însuşirea de a se forma şi creşte în ei o parte lemnoasă, de a se forma şi dezvolta în ei frunze, flori şi roade? Dumnezeu le-a dat-o. Cine te-a înzestrat cu darul gândirii şi al vorbirii? Dumnezeu. Folosesc oare arborii şi pomii însuşirile pe care le au de la Dumnezeu spre dauna lor? Nu. Foloseşte oare omul însuşirile şi puterile ce i-au fost date de Dumnezeu spre dauna lui? Da, foloseşte. Abuzează de minte, cea dată de la Dumnezeu pentru cunoaşterea lui Dumnezeu şi a adevărurilor Sale, abuzează de inimă, creată de Dumnezeu pentru a iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele, pentru a simţi comunicarea cu Dumnezeu; abuzează, în sfârşit, de liberul arbitru, care i-a fost dat omului pentru continua sa desăvârşire şi pentru a cultiva virtuţile.   
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 80-81.

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente