NEÎNCHIPUIT DE FRUMOŞI

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
În veacul ce va să fie, fericirea noastră va odrăsli din uimirea de a-i vedea dintr-o dată pe Sfinţi, pe îngerii Domnului, neînchipuit de frumoşi, strânşi în miriade de cete, alcătuite perfect, în ordinea ierarhiilor cereşti; din uimirea de a vedea sfinţii, pe oamenii lui Dumnezeu buni şi simpli, din toate veacurile, prooroci, apostoli şi pe toţi ceilalţi, dar mai cu seamă din uimirea de a sta în faţa lui Dumnezeu, contemplându-L în lumina cea neapropiată, miraţi fiind şi de propria noastră iluminare lăuntrică, simţind fericirea absolută, neîntunecată de nici un păcat, de nici o spaimă, grijă sau întristare.    
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 425.

Continut recent

Comentarii recente