BUSOLA

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Avem un barometru care nu greşeşte şi care arată cum urcă şi coboară nivelul vieţii noastre duhovniceşti. Acesta e inima. Am putea-o numi şi busolă, după care ne călăuzim când navigăm pe marea vieţii. Ea ne arată încotro mergem: spre Răsăritul cel duhovnicesc, Care este Hristos, sau spre apus, adică spre întunecata împărăţie a morţii, cea a diavolului. Caută cu luare-aminte la această busolă, să nu te înşele; să-ţi arate calea cea dreaptă. „Dacă inima noastră nu ne osândeşte, avem îndrăznire către Dumnezeu” (1 Ioan 3, 21), adică ne îndreptăm spre Răsărit.     
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 64.

Continut recent

Comentarii recente