LUMEA E PRECUM O CASĂ

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Lumea este o casă. Ziditorul şi Stăpânul acestei case este Creatorul. El, Dumnezeu, este şi Tatăl celor ce locuiesc în ea, creştinii. Mamă este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Tot ce faci, faci întotdeauna în prezenţa lui Dumnezeu, Tatăl nostru al tuturor, pe care se cuvine să-L asculţi şi să-L iubeşti, şi de asemenea în prezenţa Maicii noastre a tuturor, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Arată-i iubire sfântă, evlavie, ascultare. De te vei afla în nevoi materiale sau spirituale, la supărare, la necaz, la boală, vino la ea cu credinţă, nădejde şi dragoste. Fii sfânt, aşa cum Domnul, Dumnezeul, Creatorul şi Părintele tău Sfânt este şi cum este Stăpâna noastră, Maica lui Dumnezeu, dar şi Maica noastră. „Femeie, iată fiul Tău... Iată mama ta” (Ioan 19, 26-27). Pentru ca să nu ne îndoim de dreptul de a o numi mamă pe Maica Domnului, Maica Celui Preaînalt, Preasfânta, Preacurata, Preabinecuvântata, Slăvita Stăpâna noastră, dumnezeiescul său Fiu, Cel mai dinainte de toţi vecii, Domnul nostru Iisus Hristos, ne-a risipit îndoiala, îngăduindu-ne tuturor, sau acelora dintre noi care se arată mai râvnitori spre sfinţenie, să o numim pe Maica Sa mamă. „Iată Mama ta”, căci în persoana Sfântului Ioan Teologul aceste cuvinte ne-au fost adresate nouă, tuturor creştinilor. Da, ea este pe drept cuvânt gingaşa, îndatoritoarea, atotsfânta noastră mamă, care ne poate duce şi pe noi, copiii săi, la sfinţenie.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 275.

Continut recent

Comentarii recente