STRAJA SIMȚURILOR

PrintPrint
Sfantul Teofan Zavoratul
Ca pe lumina ochilor mă păzește, Doamne Dumnezeule, apără-mă, și cu aripile Tale mă acoperă de ispite. Fii strajă ochiului, ca să nu privească hoțește; fii strajă urechii, ca să nu ia aminte la nedreptate. Fii strajă buzelor, ca să nu iasă de pe ele clevetire, osândire, hulă și nici măcar vreun cuvânt deșert. Fii strajă inimii, ca să nu se abată spre vicleșug și să nu lucreze fărădelegi.
Sursa: 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Psaltire sau cugetări evlavioase și rugăciuni, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente