STATORNICIA CREDINȚEI

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Cum trebuie să creadă în Hristos cel ce nu-și îngăduie nici o clipă să pună la îndoială cele spuse de Domnul în Sfânta Evanghelie și cele cuprinse în învățătura curatei Sale Mirese - Biserica? Se cuvine să adune în inimă o credință atât de puternică, încât, păstrându-și libera voință, să nu se lase cuprins nici o clipă de prefăcătorie și nici atras de partea potrivnicului. Creștinul nu trebuie să fie ca valurile mării, iscate și apoi risipite de vânt. Credința noastră să nu fie "da și nu", ci numai "da" întru Hristos (cf. 2 Corinteni 1, 19).
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 445.

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente