ȚĂRMUL

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
O, dacă ne-ar fi dat tuturor să ancorăm cu bine la țărmul patriei cerești!
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 482.

Comentarii recente