GHEAȚA

PrintPrint
Sfantul Inochentie al Odessei
Oare știți voi câte legi s-au avut în vedere la formarea gheții, iarna? Colea, pe cel mai neînsemnat pârâu, pe cea mai mică baltă, s-a repetat, în formă, ceea ce s-a întâmplat oarecând cu munții cei uriași și la formarea acelor stânci uriașe dintr-înșii, la care nu te poți uita fără de mirare și spăimântare! Toate acestea și altele multe sunt de ajuns pentru a încredința pe oricine că haina cea aspră și grea pe care iarna la venirea sa o aruncă în spinarea pământului pentru a apăra de mulțimea gerului și de moarte cele încredințate sânurilor lui, deși s-ar părea că se formează la întâmplare, totuși ea întotdeauna este țesută de o mână mult iscusită, după un model și într-un chip de mai înainte hotărât, după măsura trebuitoare și cu toate podoabele cu putință.
Sursa: 
Sfântul Inochentie al Odessei, ânțelepciunea dumnezeiască și rosturile naturii, traducere de patriarhul Nicodim Munteanu,

Comentarii recente