LUCRURILE STRĂLUCITOARE

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Noi iubim tot ceea ce strălucește pe pământ: aurul, argintul, pietrele prețioase, cristalele, veșmintele de mătase... De ce oare nu iubim slava viitoare la care Dumnezeu ne cheamă? De ce nu năzuim să devenim strălucitori ca soarele? "Atunci cei drepți vor străluci ca soarele în âmpărăția Tatălui lor" (Matei 13, 43). Aceasta pentru că natura sufletului nostru s-a pervertit prin păcat, iar noi suntem legați de pământ și nu de cer, de lucrurile stricăcioase mai degrabă decât de cele nestricăcioase; pentru că iubim slava trecătoare, stricăcioasă și înșelătoare a acestui pământ. De ce există în noi o astfel de dragoste pentru tot ceea ce strălucește? Pentru că sufletul nostru a fost creat pentru lumina cerului și pentru că el a fost, la origine, cu totul lumină, cu totul strălucitor, lumina este deci înnăscută în noi, sensul și nevoia de lumină sunt înnăscute în noi. ândreaptă-ți această năzuință către lumina Cerului!
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea întru Hristos, traducere de diac. Dumitru Dura, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, p. 1

Comentarii recente