WEEKEND

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Prezentul nu este decât umbra viitorului. Lumina este umbra viitoarei negrăitei lumini; dulcețile pământului - umbra palidă a celor din veacul viitor, de o dulceață fără de sfârșit. Focul - umbra părelnică a focului gheenei, cel ce îi va pârjoli pe păcătoși în vecii vecilor; bucuriile curate de pe pământ, umbre ale nespuselor bucurii viitoare; preafrumoasele palate împărătești, umbre derizorii ale prealuminoaselor locașuri ale raiului, pregătite celor ce âl iubesc pe Dumnezeu și âi îndeplinesc poruncile; făloasele straie ale fiilor și fiicelor oamenilor nu îngăduie asemănare cu veșmântul de slavă în care se vor îmbrăca cei aleși, fiindcă îmbrăca-se-vor în Hristos și "vor străluci ca soarele în âmpărăția Tatălui lor" (Matei 13, 43), după cum a făgăduit cu tărie Mântuitorul.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 144-145.

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente