PLIMBAREA ÎN NATURĂ

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Mergând în pădure, în grădină sau pe o pajiște și văzând tinerele mlădițe ale plantelor, roadele pomilor, diversitatea florilor de câmp, privește vegetația cea lăsată de Dumnezeu în întregul ei, ca pe o lecție de la care să tragi învățăminte. Fiecare arbore, cu fiecare an, se avântă în sus, prin puterea ce i-a fost dată de la Dumnezeu, nu se întâmplă niciodată să nu crească; luând pildă, spune-ți: și eu trebuie să cresc negreșit, să mă înalț moral mai sus, spre mai bine, spre desăvârșire, cu fiecare zi și cu fiecare an, trebuie să mă avânt spre âmpărăția Cerurilor, spre Tatăl Ceresc, prin puterea Domnului meu Iisus Hristos și prin Duhul Său, Care viază și lucrează întru mine. După cum o pajiște se împodobește cu mulțime de flori, tot așa și pajiștea sufletului meu trebuie să se înfrumusețeze cu toate florile virtuților. După cum pomii dau în floare și apoi rodesc, și sufletul meu trebuie să aducă roade de credință și de fapte bune.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 101-102.

Continut recent

Ovidiu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente