DE UN MILION DE ORI MAI BINE

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Există înlăuntrul nostru un ochi duhovnicesc cu care vedem de un milion de ori mai bine decât cu ochii trupului, aceștia fiind doar un instrument al ochiului duhovnicesc, un canal de comunicare prin care sufletul cunoaște obiectele vizibile și reflectează asupra lor. Ce obiecte intră în aria de contemplare a ochiului duhovnicesc? Fenomenele de ordin spiritual. În afara lumii văzute există Dumnezeu ca Duh infinit, Rațiune infinită, care a creat și creează totul în universul material, acesta constituind traducerea în fapt a planurilor și ideilor Sale, și există lumea duhovnicească îngerească, fără număr, care trăiește într-o perpetuă contemplare a Divinității, a faptelor atotputerniciei și înțelepciunii Sale. Ochiul nostru duhovnicesc ține mai mult de Domnul și ca atare, lucrarea lui se numește contemplație, cugetarea de Dumnezeu. Contemplația și cugetarea de Dumnezeu se pot extinde la infinit, după cum Dumnezeu Însuși este infinit; ele au darul de a ne curăți sufletul de păcat, de a-l desăvârși, de a-l apropia tot mai mult de Dumnezeu, Izvorul luminii, rațiunii și existenței noastre. Apoi contemplarea cinurilor îngerești, pe măsură ce avem revelația lui Dumnezeu, firii lor duhovnicești purtătoare de lumină, bunătății lor duhovnicești, iubirii de Dumnezeu, iubirii reciproce și de neamul omenesc, lucrării lor ocrotitoare asupra pământului nostru, a stihiilor pământului, a comunităților umane, asupra locurilor sfinte și în general a oricărui loc și a fiecărui creștin în parte. Ochiul duhovnicesc mai este îndreptat și înlăuntru, asupra omului însuși, și atunci lucrarea lui se numește cercare de sine, autocunoaștere, introspecție, sfântă înviorare sau trezvie, în raport cu raționamentele și dorințele noastre.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 417.

Continut recent

Comentarii recente