NISIPUL AURIFER

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Când fratele tău va greși în vreun fel față de tine, de pildă te va vorbi de rău, te va bârfi față de cineva, relatându-i aceluia spusele tale într-o formă denaturată, nu te supăra pe el, nu-l urî. Caută să vezi în el părțile bune, atâtea câte vor fi existând. Ca în fiecare om, ține seama de ele cu dragoste, neluând în seamă răul ce ți l-a făcut bârfindu-te, ca pe o murdărie care nu merită atenție, ca orice plăsmuire diavolească. Așa cum căutătorii de aur nu iau în seamă mulțimea nisipului și a impurităților în nisipul aurifer, oprindu-se numai asupra firișoarelor de aur, deși acestea sunt foarte puține, le păzesc cu grijă, le spală, extrăgându-le din masa nisipului netrebnic, întocmai face și Domnul cu noi, culegându-ne și curățându-ne cu îndelungă răbdare.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 467.

Comentarii recente