ÎMBRĂCĂMINTEA

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Așa cum unui prunc nu-i pasă cum este îmbrăcat, întocmai și creștinul - prunc întru Hristos - trebuie să nu ia în seamă diversitatea, bogăția și eleganța îmbrăcăminții pământești, considerând drept cea mai aleasă și mai nepieritoare îmbrăcăminte îmbrăcarea sa întru Hristos, fiindcă patima pentru haine frumoase și scumpe este proprie oamenilor veacului acestuia sau păgânilor, precum cuvântează Domnul: "După toate acestea - adică după mâncare și haine alese - se străduiesc neamurile" (Matei 6, 32), fiindcă îmbrăcămintea este unul dintre idolii veacului acestuia. O, cât de superficiali suntem cei chemați să "comunicăm" cu Dumnezeu, cărora ne este făgăduită moștenirea bunătăților nestricăcioase și netrecătoare! Cât de confuze sunt noțiunile noastre despre lucrurile stricăcioase și despre cele nestricăcioase! Cât de nechibzuiți suntem dând preț unor lucruri de nimic și neprețuind cum se cuvine lucrurile nestricăcioase - sufletul nostru nemuritor, pacea, lumina, îndrăznirea în fața lui Dumnezeu, lucrurile sfinte, ascultarea, răbdarea, în general toate însușirile unui creștin adevărat. "Câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat" (Galateni 3, 27). Trebuie să prețuim bunurile spirituale obținute prin luptă, iar pe cele materiale, pieritoare, fără folos să le disprețuim.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 145.

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente