ISPRAVA TRUPULUI

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Nefireasca dominație a cărnii asupra spiritului se explică printre altele și prin aceea că spiritul pare a fi "îngropat" în carne, legat de aceasta. Aceasta iese în evidență îndeosebi în raport cu slujirea lui Dumnezeu. Omul pare a se apropia de Dumnezeu mai mult cu gura, cu trupul, fals, nu I se închină în duh și-n adevăr. ântr-adevăr, trăim adesea ca și cum n-ar exista în noi spirit, suprema treaptă a desfrânării vădindu-se în om atunci când spiritul este sufocat cu totul și când omul rămâne doar trup și nimic altceva. "Nu va rămâne Duhul Meu pururea în oamenii aceștia pentru că sunt numai trup" (Facerea 6, 3). Priviți cu atenție în ce chip âl cinstesc oamenii pe Dumnezeu: veți constata că trupul încearcă să o ia înaintea spiritului. La sfinți se vede că spiritul precumpănește asupra trupului, fiindcă aceștia trăiesc cu spiritul, nu văd în lume nimic altceva decât spirit, înțelepciunea, atotputernicia și bunătatea lui Dumnezeu vădindu-se în toate. în orice fenomen, în orice lucru văd pecetea spiritului. La oameni există o preponderență considerabilă a trupului asupra spirtului și ea apare în faptul că ei recunosc doar cele ce pot fi percepute prin simțuri, nu văd - cum se spune - mai departe de lungul nasului; omul simțurilor, omul trupesc, vede lumea aproape ca și ființele necuvântătoare, iraționale; îl lasă rece înțelepciunea, puterea pururea fiitoare, bunătatea Creatorului. Citește Cartea Sfântă și vede în ea numai buchea. Când se roagă, mintea îi zburdă, trecând mecanic peste cuvintele rugăciunii, nu le pătrunde sensul, ignoră arta rugăciunii în duh și adevăr. Trupul predomină și sistemul de învățământ (Nicăieri nu se învață în școală ceea ce reprezintă lucrul de căpetenie al practicii creștine: cum să ne rugăm; se învață oare undeva cum să-L vedem pe Dumnezeu?) Trupul va continua să domine lumea până la sfârșitul veacului, astfel încât "Domnul când va veni - să judece lumea - va găsi oare credință pe pământ?" (Luca 18, 8), ca și la oamenii lumii celei dintâi (necredința este isprava trupului).
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 38-39.

Comentarii recente