CEASORNICUL

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi că un ceasornic, odată ce a fost întors, merge neîncetat și fie că noi dormim sau suntem treji, lucrăm ori nu facem nimic, el își urmează mersul său necontenit, până când arcul i se destinde de tot și se oprește mecanismul. Așa este și viața noastră: de la naștere și până la moarte ea întruna se scurge și se scurtează. Fie că ne odihnim sau trudim, veghem sau dormim, stăm de vorbă cu cineva ori stăm în tăcere, viața noastră își săvârșește cursul ei necontenit, îndreptându-se spre sfârșitul său, și astăzi este deja mai aproape de isprăvire decât ieri sau alaltăieri, iar în ceasul acesta - mai aproape decât cu o oră în urmă. în acest chip, fără să băgăm noi de seamă, viața noastră se scurtează! Așa trec ceasurile și clipele! Însă nu putem ști când se va opri mecanismul și când pendulul își va înceta bătăile sale. Pronia Domnului a ascuns de noi acestea ca să fim mereu pregătiți pentru săvârșire, orișicând ne-ar chema la El Stăpânul și Dumnezeul nostru. "Fericite sunt slugile acelea pe care stăpânul, venind, le va afla priveghind" (Luca 12, 37). Nefericiți sunt dar cei pe care-i va găsi cufundați în somnul păcatului! Această întâmplare și cugetarea asupra ei te învață, creștine: 1) că vremea vieții noastre se scurge fără încetare; 2) că ne este cu neputință să întoarcem timpul care a trecut; 3) că trecutul și viitorul nu ne aparțin, ci doar ceea ce avem acum este al nostru; 4) că nu ne este dat să ne cunoaștem sfârșitul; 5) că prin urmare, mereu, în orice ceas, trebuie să fim gata pentru a ieși din viața aceasta, dacă vrem să murim fericiți. 6) De aici înțelegem că unui creștin i se cuvine să se afle în necontenită pocăință și în nevoința cea întru credință și cucernicie. 7) și precum vrea să fie găsit la sfârșitul zilelor sale, așa trebuie să se străduiască a fi în orice vreme a vieții lui, întrucât nu știe dimineața de va ajunge să mai prindă o seară, iar seara nu cunoaște de va mai apuca să vadă zorii unei alte zile. Căci vedem uneori că, aceia care de dimineață umblau sănătoși, seara zac fără suflare pe patul morții, ori cei ce-au adormit la sfârșitul zilei nu se mai trezesc dimineața, căci rămîn să doarmă până ce va suna trâmbița Arhanghelului. Ori, cele ce s-au petrecut cu alții se pot săvârși și cu tine și cu mine, de vreme ce noi toți nu suntem feriți de nicio întâmplare cu putință.
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente