REGIMUL DE VIAȚĂ

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Controlați-vă cât se poate de bine și de riguros regimul alimentar, fiindcă de mâncare și băutură, de calitatea și cantitatea acestora depinde în mare măsură activitatea voastră spirituală, socială și familială. "Luați seama la voi înșivă, să nu se îngreuieze inimile voastre de mâncare și băutură" (Luca 21, 34). Ceaiul și cafeaua pot duce și ele la "beție" dacă sunt întrebuințate la vreme nepotrivită și în exces. Vai nouă, cei ce ne ghiftuim astăzi și, de cele mai multe ori, nu punem preț pe darurile lui Dumnezeu! Diavolul lucrează asupră-ne spre pieire prin propriul nostru trup și, în general, prin cele materiale. Nu ațâța patimile prin vin, ceai, cafea, prin atracții de tot felul, prin bani, îmbrăcăminte. Trebuie să ne ferim să abuzăm de vin, de ceai, de cafea, de alte delicatese, să nu le preferăm pe acestea în locul unei alimentații consistente, raționale, sănătoase. Delicatesele trebuie consumate numai după masă și cu maximă cumpătare.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 265.