RUGĂCIUNEA DOMNEASCĂ

PrintPrint
Această rugăciune este temelia cultului Bisericii lui Hristos. Numai un Dumnezeu putea să-i învețe pe oameni o rugăciune atât de desăvârșită și atotputernică: de o simplitate cutremurătoare, dar și de o adâncime și perfecțiune amețitoare... ca într-un dumnezeiesc strop de lumină, în rugăciunea "Tatăl nostru" se cuprinde întreg universul spiritual și material al omului. Această rugăciune a aprins sufletele tuturor Sfinților, a dat tărie tuturor creștinilor, a luminat viața strămoșilor, a mângâiat suferințele asupriților, a fost temelia vieții oamenilor desăvârșiți...
Sursa: 
Arhiepiscopul Iustinian Chira, Cuvintele Părintelui - un ghid al frumuseții lăuntrice, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 113-1

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente