OGLINDA BUNĂTĂȚII

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Lumea întreagă - cerul și pământul, cu tot ce se află în ele, marea, cu toate ale sale - este o revărsare a nesfârșitei bunătăți a lui Dumnezeu, a înțelepciunii și puterii Sale nemărginite, a bunătății pe care o arată făpturilor Sale, create pentru bucurie și fericire și, în primul rând, a bunătății Sale față de neamul omenesc. Lumea este o oglindă a bunătății, inteligenței, înțelepciunii și puterii lui Dumnezeu. De aceea, să nu ne legăm de lume, ci de Dumnezeu. "Că pe care am eu în cer afară de Tine? și afară de Tine, ce am dorit pe pământ? Stinsu-s-a inima mea și trupul meu, Dumnezeul inimii mele și partea mea, Dumnezeule în veac" (Psalmul 72, 24-25).
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 286-287.

Continut recent

Ovidiu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente