OGLINDA

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi că oglinda răsfrânge în sine acel chip către care este îndreptată. De se întoarce spre cer, fața cerului se arată în ea; de se îndreaptă spre pământ, oglindește în sine înfățișarea pământului. Așa este și sufletul omului: cele către care se întoarce cu dragostea sa și de care se alipește se fac văzute în el. Dacă se întoarce spre Dumnezeu, Chipul Domnului se arată în el prin puterea Sfântului Duh; dacă se apleacă spre lucrurile lumești și pământești, atunci făptura lumii se izvodește în el. și după cum e chipul pe care-l poartă în sine, asemenea este și înțelepciunea pe care o are. Dacă poartă Chipul lui Dumnezeu, pe Domnul âl iubește și pe omul făcut după asemănarea Lui și cugetă la cele cerești și înalte, nu la cele pământești. Iar dacă poartă chip lumesc și dobitocesc, la cele pământești se gândește, înfăptuind și urmând cele care sunt pe plac simțurilor lui, ceea ce stă în firea dobitoacelor necuvântătoare. Cugetarea aceasta te îndeamnă ca prin pocăință și prin credința cea întru Iisus Hristos "să te dezbraci de omul cel vechi" și de chipul său dobitocesc și să cauți Chipul lui Dumnezeu și să te îmbraci în acesta, care este podoaba sufletului cea mai aleasă și mai minunată dintre toate. Cele ce se arată acum în sufletul tău vor ieși la iveală și în ziua Judecății și astfel, văzând în tine Chipul Său, Domnul te va cunoaște ca fiind al Lui. Iar de ceilalți, care nu au acea bineplăcută arătare, ci poartă în sine înfățișarea dobitocească și urâciunea păcătoșeniei, ca de o dihanie înfricoșătoare Se va lepăda și le va grăi: "Nu vă știu", chiar dacă aceia âi vor spune: "Doamne, Doamne!" (Luca 13, 25-27).
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Continut recent

Comentarii recente