SĂMÂNȚA DE MUȘTAR

PrintPrint
Sfantul Nicolae Velimirovici
Sămânța de muștar este simbolul âmpărăției Cerurilor, în înțelesul creșterii ei de la ceva foarte mic către ceva uriaș. Mântuitorul, vorbind poporului în pilde despre âmpărăția lui Dumnezeu, spune că "asemenea este grăuntelui de muștar pe care, luându-l un om l-a aruncat în grădina sa, și a crescut și s-a făcut copac, iar păsările cerului s-au sălășluit în ramurile lui" (Luca 13, 19). Aceasta înseamnă că âmpărăția Cerurilor în sufletul omenesc va deveni mai mare decât orice altceva care crește în suflet. Ramurile sale vor atinge Cerul și ângerii lui Dumnezeu vor veni pe aceste ramuri.
Sursa: 
Sfântul Nicolae Velimirovici, Simboluri și semne, traducere de Gheorghiță Ciocioi, Ed. Sophia, București, 2009, p. 43.

Continut recent

Comentarii recente