STATORNICIA

PrintPrint
Sfantul Teofan Zavoratul
Binecuvântată fie pomenirea Drepților, care au rămas neclintiți! Aceștia nu s-au schimbat, ca luna, ci s-au asemănat soarelui, a cărui lumină este întotdeauna aceeași. Duhul lor nu s-a asemănat șiroaielor de ploaie, care ba sunt îmbelșugate, ba seacă fără de veste. Asupra Drepților s-au abătut valurile ispitelor de tot felul, însă ei n-au slăbit. Nici slava nu i-a făcut îngâmfați, nici ocara nu i-a făcut să se trândăvească. ântotdeauna erau la fel: niciodată nu se pierdea mireasma înaltelor lor virtuți. Bine este cuvântat Cel Bun, Care a izvorât buna mireasmă a faptelor lor din vistieriile Sale! Bine este cuvântat Dreptul Judecător, Care a încununat nevoințele lor!
Sursa: 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Psaltire sau cugetări evlavioase și rugăciuni, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia

Comentarii recente