Pastorală la Învierea Domnului, 2019

PrintPrint

Iubitului nostru cler, cinului monahal și tuturor iubitorilor de Hristos creștini,

Iubiți credincioși,

HRISTOS A ÎNVIAT!

A sosit Sărbătoarea Sărbătorilor care este Sfântul Paști: Învierea Domnului nostru.

După ce Mântuitorul a înviat pe Lazăr, cel de patru zile mort, s-au tulburat foarte mult arhiereii, cărturarii și bătrânii lui Israel. Pentru aceasta, căutau cu orice prilej să-L prindă și să-L judece după Legea lor.

Așa după cum descriu Sfinții Evangheliști în toate cele patru Evanghelii, că un om păgân cum era Pilat din Pont, guvernatorul Iudeii, l-au găsit nevinovat. „Eu nu găsesc nicio vină în omul acesta”.

Iată ce spune Sfântul Evanghelist Matei (27:24): „Deci văzând Pilat că nimic nu folosește, ci mai multă gâlceavă se făcea, luând apă, și-a spălat mâinile înaintea norodului, zicând: Nevinovat sunt de sângele dreptului acestuia, voi veți vedea.”. Deci a aruncat toată răspunderea asupra celor ce conduceau Biserica legii vechi. Sfântul Apostol Pavel spune: „Dacă Hristos n-a înviat, zadarnică este propovăduirea noastră, zadarnică și credința voastră.”

Toți marii Părinți și gânditori creștini au avut în centrul gândirii lor, și-n lucrarea lor duhovnicească, credința în Înviere. Marii pustnici, ca Sfântul Pavel Tebeul, Sfântul Antonie cel Mare și strămoșii lor creștini, precum și sutele de mii de pustnici care au urmat, au avut ca centru gravitațional credința în Înviere.

Milioane de Sfinți Mucenici, vechi și noi, au suferit acele înfricoșate munci cu gândul la învierea din morți și slava veșnică, pe care o parte au primit-o și o parte o vor primi la învierea cea de obște a tuturor oamenilor, la care unii se vor scula spre viața veșnică, iar alții spre osândă veșnică.

Toți viețuitorii din mănăstiri și toți creștinii care viețuiesc bine din punct de vedere duhovnicesc, trăiesc și se ostenesc cu o singură nădejde: ca să audă acele Cuvinte Dumnezeiești: „Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune; intră întru bucuria domnului tău.”

Toți creștinii, din toate timpurile, au avut în gând și-n lucrare momentul suprem al Învierii și al răsplătirilor veșnice. Spune Sfântul Ioan Gură de Aur: „Dumnezeu a lăsat omului două vieți: una scurtă pentru pregătire și alta veșnică.”

Omul este liber să își aleagă din cele două vieți, pe care vrea să o trăiască. Ori să-și aleagă viața scurtă cu toate libertățile pe care le dorește pe pământ, ori calea cea strâmtă a Ortodoxiei adevărate, care duce la înviere și veșnicie.

Sfântul Apostol Pavel spune: „Toate îmi sunt slobode, dar nu toate îmi folosesc. Îmi chinuiesc trupul meu și-o obosesc, ca să-l supun duhului”. Așa au făcut toți sfinții. Și-au supus trupul duhului și au ajuns să poată comunica cu îngerii și de multe ori erau trimiși îngeri ca slujitori.

Toată lumea se veselește că vine primăvara. Sărbătoarea Învierii este tot primăvara, care se mai numește și primăvara sufletelor. Toată făptura se înnoiește și toate înfloresc ca o Înviere din morți. Iarna toate sunt uscate, ca și cum ar fi moarte, iar primăvara își iau veșmintele învierii.

Iubiți fii duhovnicești,

Mă adresez celor care sunt plecați din țară și au în inimă dorul de țară, de

Sursa: 
IPS Vlasie Mogârzan

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente