RAMURA TĂIATĂ

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi o ramură tăiată din pom și uscată, care nu mai trebuiește la nimic decât la ardere. ânțelege de aici că acela care prin trândăvie și prin viața cea rea se va desprinde de Hristos, Care "este vița cea adevărată", nu doar că nu va mai putea aduce nici o roadă, ci se va și usca întocmai ca mlădița cea tăiată; iar astfel de mlădițe "se adună și se aruncă în foc și ard", după cum El ânsuși ne învață (Ioan 15, 1-6). Prin aceasta ești povățuit să te ții strâns de Dânsul prin credință și prin dragoste, să te depărtezi de tot păcatul și să te alipești numai de Hristos, făcându-te asemenea Lui întru smerenie și întru răbdare.
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Comentarii recente