VASUL SUFLETULUI

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi că într-un vas umplut sau într-o cofă plină cu apă nu mai poate să încapă nimic, însă, dimpotrivă, într-un vas gol încape orișice. Pricepe de aici că asemenea și sufletul cel plin de dragostea acestei lumi, adică de iubirea de slavă, de mândrie, de argint și de plăceri trupești, nu mai poate primi în sine nimic ceresc și duhovnicesc: nu poate să-L iubească pe Dumnezeu și să dorească bunătățile cerești după cuviință și nici să aibă în sine bucuria cea duhovnicească. Din aceasta învață, creștine, să alungi dragostea lumească, pentru ca iubirea de Dumnezeu să intre în inima ta. Cele ce sunt asemenea pot fi așezate împreună - cum ar fi, de pildă, apa să fie pusă cu apa -, iar cele potrivnice, așa cum sunt bunăoară apa și cu focul, nu ar putea să încapă în același vas. Nu este dragostea lui Dumnezeu în inima în care se află iubire de argint, de slavă, de cinste și de stăpânire, precum nici într-o inimă iubitoare de cele bune nu se găsește dragostea lumii. Căci dragostea de Dumnezeu și cea lumească sunt lucruri potrivnice și de aceea nu pot fi împreună, ci se izgonesc una pe cealaltă. "Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau pe unul îl va urî și pe celălalt îl va iubi, sau pentru unul se va strădui iar pentru celălalt va trândăvi; nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona", grăiește Hristos (Matei 6, 24).
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Continut recent

Comentarii recente