MLĂDIȚA VIȚEI

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi că via își dă rodul său celui care a sădit-o, după cum zice Apostolul: "Cine sădește vie și nu mănâncă din roada ei?" (1 Corinteni 9, 7). Fiecare creștin este ca o mlădiță care a fost sădită în via Sfintei Biserici și împrejmuită cu întăritura Legii lui Dumnezeu, adăpată cu Cuvântul Domnului și îngrășată din Sfintele Taine și de aceea trebuie să-I aducă lui Dumnezeu, Săditorului și Hrănitorului ei, rodul faptelor celor bune, adică al dragostei, al răbdării și al blândeții, "rodul buzelor care preaslăvesc numele Lui" (Evrei 13, 15). Dacă este cineva care nu aduce rodul cel bun, i se cuvine aceluia a se teme de tăierea despre care ne spune ânaintemergătorul: "Iată, securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc" (Matei 3, 10). ântâmplarea aceasta și cugetarea asupra ei te îndeamnă spre adevărata pocăință și spre roadele ei, fără de care ea nu poate fi adevărată.
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Comentarii recente