DARURILE FIRII ÂNCONJURĂTOARE

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi că pomul își dăruiește roadele atât stăpânului său, care îl curăță, tăindu-i vlăstarii, cât și străinilor; sau că fântâna îi adapă nu doar pe cei care o îngrijesc, ci și pe cei ce-o pângăresc și scuipă în ea, iar soarele luminează atât pentru cei ce se minunează de el, cât și pentru cei care-l nesocotesc. Așa sunt și creștinii cei adevărați, care ca și "orice pom bun fac roade bune" (Matei 7, 17) sau "ca niște luminători strălucesc în lume" (Filipeni 2, 15), făcându-le bine tuturor, celor buni și celor răi, prietenilor și vrăjmașilor lor, urmând întru toate pilda Cerescului lor Tată, Care "face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni" (Matei 5, 45). Aceasta te învață, creștine, să urmezi și tu adevăraților creștini și dimpreună cu ei să te asemeni Părintelui Ceresc, și nu fiilor veacului acestuia, care nu iubesc pe nimeni decât pe ei înșiși și pentru sine.
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Comentarii recente