VIERMELE

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi un trandafir sau un măr frumoase pe dinafară, dar stricate pe dinăuntru de un vierme veninos, prin aceasta devenind pentru om nu doar nefolositoare, ci și vătămătoare. ântocmai e și fapta omenească: pe dinafară pare a fi bună, dar dacă izvorăște dintr-o inimă ce se adapă din iubirea de sine, din trufie și din mândrie, atunci nu-i folosește omului la nimic, ba îi mai este și spre păgubire. Căci unul ca acesta nu dă slavă lui Dumnezeu, de la Care tot binele purcede și el își însușește ceea ce este doar a lui Dumnezeu, întrebuințând darurile Domnului întru răutățile sale și pentru a sa proslăvire și nu spre slava Domnului; astfel se așază pe sine, ca pe un idol însuflețit, în locul pe care trebuie să i-L dea numai lui Dumnezeu. Făcând acestea, el se desprinde de Dumnezeu, se depărtează cu inima de Dânsul și cade în patima idolatriei duhovnicești, care este urâciune înaintea Domnului.
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Comentarii recente