MORȚI ȘI VII

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi că nu este nici un mort printre cei vii și nici nu i se cuvine lui să se găsească între ei, ci este scos afară din casă și din oraș și îngropat în pământ. Asemenea și sufletul ce a murit din pricina păcatului e dat afară sau chiar aruncat din obștea Sfinților, din casa și cetatea Viului Domn, adică din Sfânta Biserică, cea "care este casa Dumnezeului celui Viu" (1 Timotei 3, 15). Căci e un lucru necuviincios să stea acesta împreună cu cei vii care cu dragoste și credință viețuiesc și-I slujesc lui Dumnezeu. Așa precum sufletul este viață pentru trup, întocmai și harul Domnului este viața sufletului. și precum viețuirea trupului se cunoaște din lucrările trupești, de pildă din mișcare, din grăire și din altele, asemenea și viețuirea sufletească se face cunoscută prin faptele duhovnicești. Adică prin pocăință adevărată, rugăciune, dragoste și frica lui Dumnezeu. Cercetează, creștine, prin această întâmplare sufletul tău și vezi de nu cumva e mort. "După cum trupul fără suflet este mort, tot așa și credința fără fapte moartă este" (Iacov 2, 20-26).
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Comentarii recente