PUTEREA LUMINII DUMNEZEIEȘTI

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Așa cum soarele de pe cer își reflectă întreaga-i măreție și strălucire în puzderia de corpuri transparente de pe pământ și soarele duhovnicesc - Dumnezeu - a binevoit să se reflecte în nenumărate ființe, în cer și pe pământ: acolo în îngeri, aici în oameni. și după cum lumina - și cea a soarelui material - nu se împiedică de corpurile solide, dar transparente, luminând prin geamuri încăperi închise din toate părțile, în care nu pătrunde aerul de afară, tot așa și lumina Soarelui spiritual nu se oprește în ființele spirituale, nu se izbește de opreliști materiale, nici de pereți, nici de ziduri mohorâte de temniță, nici de imensitatea munților, nici de adâncimea peșterilor în care se ascund de lume robii lui Dumnezeu, nici de abisurile pământului. Ea pătrunde pretutindeni și strălucește pretutindeni, în tot sufletul în stare să primească lumina adevărului ceresc. (Pavel și Sila se rugau în temniță, lăudau pe Dumnezeu în cântări, și Domnul le-a ascultat rugăciunea. - Faptele Apostolilor 16, 25-26).
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 405.

Comentarii recente