MINUNATUL ARTIST

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Domnul poate da trup oricărei "ființe", fie ea animal sau plantă, întocmai cum am îmbrăca noi o haină; ai luat material, l-ai cusut, te-ai îmbrăcat. "M-ai îmbrăcat în piele și în carne, m-ai țesut din oase și din vine" (Iov 10, 11). și cât de divers și de infinit este "materialul" din care Creatorul "coase" îmbrăcăminte, pe multiple și felurite "croieli", făpturilor Sale: animale, păsări, pești, insecte, reptile. Iar pe noi, oamenii, îmbrăca-ne-va cândva în lumină și vom străluci ca soarele în âmpărăția Sa! "Stătut-a împărăteasa (...) îmbrăcată în haină aurită și prea înfrumusețată" (Psalmul 44, 11). "Atunci cei drepți vor străluci ca soarele" (Matei l3, 43). Acum însă, suntem îmbrăcați în pământ, apă, aer, căldură; îmbrăcămintea noastră aceasta este! Cu câtă înțelepciune și perfecțiune sunt îmbinate aceste stihii în ființa noastră! Nu ne stingheresc, le suportăm ușor, spre folosul nostru. O, preaînțelepte și atotputernice Artist! Artist Dătător-de-viață, tot ce faci Tu este perfect, fără seamăn de frumos, viu! Tu poți da viață și pulberii. O pui în mișcare cu puterea Ta!
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 160-161.

Comentarii recente