VREMEA POTRIVITĂ

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi că pentru toate este rânduită o vreme, după cum spune Ecclesiastul: "Pentru orice lucru este o clipă prielnică și vreme pentru orice mișcare de sub cer" (Ecclesiastul 3, 1). Păsările își fac cuiburi și își scot puii la vremea potrivită; animalele se împerechează și își nasc odraslele la vremea cuvenită; întocmai fac și peștii la vremea rânduită; copacii și ierburile înverzesc, înfloresc și dau roade la vremea lor; cei ce lucrează pământul ară, seamănă și adună roadele la vremea cuvenită; într-un cuvânt, Domnul și Ziditorul nostru a rânduit o vreme pentru orice lucru. Din acestea învățăm că și nouă ne-a lăsat Dumnezeu un timp anume pentru căutarea izbăvirii celei veșnice. Acel timp este vremea de acum, "până ce putem să zicem: Astăzi!" (Evrei 3, 13), până ce ne găsim în această lume, până ce mai trăim și suntem călători. Aceasta este vremea ce ne-a fost orânduită pentru căutarea mântuirii, pe care Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a câștigat-o cu Sângele Său. Iată de ce în Scriptură vremea aceasta este asemuită cu răstimpul semănatului: "Ce va semăna omul, aceea va și secera. Cel ce seamănă în trupul său însuși, din trup va secera stricăciune; iar cel ce seamănă întru Duhul, din Duhul va secera viață veșnică" (Galateni 6, 7-8).
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Comentarii recente