MAREA

PrintPrint
Marea este cea care păstrează și sporește la infinit freamătul pădurilor, murmurul izvoarelor și licăritul stelelor. "Thalassa, Thalassa", răsună ca o invocare din antichitate, prin care, de-a lungul mileniilor, ființa omenească și-a mărturisit extazul. Un colț de natură, un crâmpei de cer, un amurg sau niște zori vor înălța, vor face să tresară veac de veac inima omenească.
Sursa: 
Arhiepiscopul Iustinian Chira, Cuvintele Părintelui - un ghid al frumuseții lăuntrice, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 34, 5

Comentarii recente