TLCUL LUCRURILOR ÂNCONJURĂTOARE

PrintPrint
Sfantul Teofan Zavoratul
Tălmăciți tot ce vă înconjoară ori întâlniți în cale în modul care vi se pare cel mai potrivit. âncepeți cu casa în care locuiți și tălmăciți totul în ea: clădirea, pereții, acoperișul, temelia, ferestrele, soba, mesele, oglinzile, scaunele și celelalte. Treceți apoi la locuitorii casei și tălmăciți ce sunt părinții, frații, surorile, rudele, slujitorii, oaspeții și ceilalți. Tălmăciți și obișnuita derulare a unei zile: trezitul, ziua-bună dată celor ai casei, prânzul, treburile casei, plecările, întoarcerile, băutul ceaiului, tratațiile cu prăjituri, cântatul, ziua și noaptea, somnul și celelalte. Luați-vă din nou ca îndrumător pe Sfințitul Tihon din Zadonsk. El a scris patru cărți cu astfel de tălmăciri, numite Comoară duhovnicească din lume adunată. Luați-le și citiți-le. Văzând apoi cum face el, obișnuiți-vă să faceți asemenea. Sau preluați chiar tălmăcirile lui. Dacă citirea acestor cărți o să vi se pară o treabă prea îndelungată, Sfântul are și o variantă prescurtată a tălmăcirilor, numită Felurite întâmplări și tâlcuirile lor duhovnicești (vezi ediția românească), în care a tâlcuit 146 de întâmplări. Nu vă va fi greu să le citiți pe toate cu atenție, mai ales că ele cuprind ceea ce vă interesează. Alegeți cum anume, dar faceți neapărat ceea ce v-am propus. După ce veți face așa, veți vedea în fiecare lucru o carte sfântă deschisă sau un capitol dintr-o carte. Atunci orice obiect, preocupare ori treabă vi-L va aminti pe Dumnezeu. Veți păși prin lumea materială ca prin lumea duhului. Totul vă va vorbi despre Domnul și vă va îndrepta și mai mult atenția înspre El. Dacă veți adăuga de fiecare dată la această aducere-aminte frica de Dumnezeu și evlavia în fața măreției Sale, atunci de ce fel de învățători și de îndreptători veți mai avea nevoie? Dar trebuie desigur și multă strădanie, atât a minții, cât și a inimii. Să nu aveți milă de dumneavoastră. Dacă veți avea milă, vă veți pierde. Dacă nu veți avea milă, vă veți mântui. Renunțați la acel obicei dăunător care ne stăpânește deseori aproape pe toți: nu ne precupețim efortul pentru nici un fel de treabă, în afară de mântuire, pentru care devenim zgârciți. Ni se pare că este suficient să ne gândim și să vrem, și treaba este gata. Dar de fapt nu este așa. Problema mântuirii este prima problemă. După importanța lucrării este și efortul depus. Străduiți-vă, pentru Dumnezeu! âncă puțin și veți vedea roadele. Iar dacă nu vă veți trudi, veți rămâne cu mâinile goale și nu veți fi bună de nimic. Să vă izbăvească Dumnezeu de aceasta!
Sursa: 
Sfântul Teofan Zăvorâtul, Ce este viața duhovnicească și cum să te apropii de ea?, traducere de Elena Dulgheru, Ed. Anas

Comentarii recente