PORUMBELUL

PrintPrint
Sfantul Nicolae Velimirovici
Porumbelul este simbol al Duhului Sfânt. Duhul Sfânt S-a arătat în chip de porumbel. Astfel când Domnul S-a botezat la Iordan, Ioan a "văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-Se ca un porumbel și venind peste El" (Matei 3, 16). Porumbelul, pasăre blândă, fără nici un fel de răutate, simbolizează Duhul Sfânt, căci porumbelul este una dintre rarele păsări iubitoare de pace. și, mulțumită acestor calități ale sale, el simbolizează pe Dumnezeu-Duhul, în care nu aflăm nici o răutate.
Sursa: 
Sfântul Nicolae Velimirovici, Simboluri și semne, traducere de Gheorghiță Ciocioi, Ed. Sophia, București, 2009, p. 45.

Comentarii recente