TITIREZUL

PrintPrint
Sfantul Ierarh Vasile cel Mare
"Să răsară pământul" (Facerea 1, 11) - această mică poruncă s-a prefăcut îndată într-o puternică lege a naturii și într-o rațiune măiastră. Porunca aceasta a săvârșit miile și miile de însușiri ale plantelor și ale arborilor mai iute decât un gând de-al nostru. Pământul are în el și acum această poruncă și-l silește, în fiecare anotimp al anului, să dea la iveală puterea pe care o are pentru răsărirea plantelor, semințelor și arborilor. După cum titirezul, după ce a fost fixat în vârf se învârtește în continuare de la cea dintâi poruncă, se continuă în tot timpul care urmează până ce se va ajunge la sfârșitul obștesc al universului. Spre acest sfârșit să ne grăbim și noi toți, plini de rod și fapte bune, ca, fiind sădiți în casa Domnului, să înflorim în curțile Dumnezeului nostru, în Hristos Iisus Domnul nostru, Căruia fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin.
Sursa: 
Sfântul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, traducere de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, București, 1986, p. 130.

Continut recent

Comentarii recente